GF + Afterparty

GF + Afterparty

Dronning Eufemias gate 30

Mar 2019

08

4:30 pm

-

2:00 am

Velkommen til årsmøte i NEF Ung 2019!

Vi har valgt å kombinere årsmøtet med afterparty, og håper dette øker lysten til å delta.

Årsmøtet, som er NEF Ungs høyeste myndighet, avholdes primært i februar måned, annet hvert år, i motsatt kalenderår av NEF sine landsmøter.
I år skyves gjennomføringen til 8.mars, ettersom NEF Ung prioriterer deltakelse på årsmøtene til NEFs lokalforeninger i februar-måned.

Innkalling:
Den formelle innkallingen vil bli utsendt per e-post med minst 14 dagers varsel.
Her kommer mer informasjon om gjennomføring, hva som skal behandles og valg av nytt styre.

På ordinært årsmøte behandles følgende saker:
1. Årsberetning
2. Regnskap i revidert stand
3. Fastsettelse av kontingent
4. Innmeldte forslag eller saker fremlagt av styret
5. Valg av styrerepresentanter

Forslag som kan kreves behandlet på ordinært årsmøte må være skriftlig innmeldt til styret innen 1. mars.
Alle avgjørelser er vanlige flertallsavgjørelser, unntatt når annerledes er nevnt i vedtektene.

På årsmøtet har de fremmøtte medlemmer 1 stemme hver. Det er ikke anledning til å benytte fullmakter.
Ved stemmelikhet under valg trekkes lodd. Ved stemmelikhet for øvrig har leder dobbeltstemme.
Over forhandlingene føres protokoll som undertegnes av leder og 2 av de møtende.

Valg av nytt styre for perioden 2019-2021
Stillingene i styret i NEF Ung er følgende:
- Leder
- Nestleder
- Prosjektansvarlig
- Økonomiansvarlig
- IT- og medieansvarlig
- Markedsansvarlig

Foruten velges:
- Valgkomité på 3 medlemmer
- Revisor og vararevisor
- En NEF Ung representant til hver av NEF sine lokalforeninger

Informasjon om afterparty:
Vi drar videre til Bar *ISM etter 23:00.

NB! Man må være medlem i NEF Ung for å kunne delta på arrangementet. Har du enda ikke registrert deg?
Da kan du gjøre det her: https://www.nefung.no/#bli-medlem.


Påmeldingsfristen er 6. mars klokken 23:59 - Skjemaet finner du her.

Spre budskapet til dine kolleger - Vi ses! 

RSVP
NEF Ung logo