For 3. klassestudenter - Muntlig drill & kickstart meglerkarrieren

For 3. klassestudenter - Muntlig drill & kickstart meglerkarrieren

Nettarrangement

Jun 2021

07

2:00 pm

-

4:00 pm

NEF Ung inviterer alle 3.klassestudenter v/ BI Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger til et digitalt event. Her vil du få verdifulle tips & triks til muntlig eksamen, innføring i fullmektigperioden og bli bedre kjent med NEFs rolle i bolighandelen. Møtet vil foregå på Microsoft Teams. Lenke til møtet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGVjNzFlYWUtZjgyNS00MTUzLWFmMDYtMzI0NTExMmRiOWY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22380429d2-ad7e-4de9-8c34-d6b0fe5b6522%22%2c%22Oid%22%3a%2299529d02-1830-41e8-b8bd-138d7eb75319%22%7d

NEF Ung logo