NEFs Høstkonferanse

NEFs Høstkonferanse

Oslo

Nov 2022

17

8:00 am

-

12:00 am

Arrangement 17-18. November hele dage. Mer informasjon og påmelding kommer på nef.no

NEF Ung logo