Proptech konferansen

Proptech konferansen

Rebel, Universitetsgata 2, 0164 Oslo

Dec 2021

01

8:30 am

-

3:10 pm

Norges Eiendomsmeglerforbund og Forum for Næringsmeglere inviterer til Proptech konferansen 1. desember 2021!

Den teknologiske utviklingen i eiendomsbransjen har de siste årene vært formidabel. Krav til bærekraft, effektivitet og trygghet har ført til innovasjon på de fleste områdene i bransjen. Mange gode proptech-ideer har kommet opp – noen har blitt satt ut i livet, mens andre har forblitt på et tidlig stadium. Hva skal til for å lykkes? Hvordan skal man utvikle en ide til et attraktivt og ferdig produkt? Hva etterspørres fra bransjen, altså de som skal kjøpe tjenestene? Hvem blir det neste store proptech-selskapet?

På proptech-konferansen på Rebel 1. desember vil noen av bransjens fremste eksperter svare på disse spørsmålene, og også hvordan man faktisk kan bruke proptech i eiendomsbransjen. I tillegg vil noen av de mange nye selskapene på det oppdaterte «Norske proptech-kartet» få presentere sine bidrag som skal bringe bransjen videre.

Dette vil du ikke gå glipp av!

Praktiske opplysninger

- Fysisk deltakelse sted: Rebel, Universitetsgata 2, 0164 Oslo.Påmeldingsfrist er søndag 28. november 2021

Prisliste for medlemmer av NEF Ung og studentmedlemmer i NEF: 
NEF Ung - fysisk deltakelse kr 450,-
NEF Ung - digital deltakelse kr 300,-
Studentmedlem i NEF - fysisk deltakelse kr 450,- 
Studentmedlem i NEF - digital deltakelse kr 300,-

Lenke med program og påmelding

NEF Ung logo