Ukens meglerprofil - André Ekeland

Navn: André Ekeland

Arbeidssted: DNB Eiendom avd. Oslo, Majorstuen

Hvordan havnet du i meglerbransjen?  

Jeg fikk boken ”The secrets of selling anything to anyone” av Fredrik Eklund. Ble fort interessert og begynte å se på Million dollar listing New York. Da var jeg solgt og søkte eiendomsmeglerstudiet.

Hva er det beste med jobben din?

Jeg får lov til å jobbe med noe jeg brenner for. Hver dag møter jeg nye ansikter og personligheter, ser fine boliger og har en variert hverdag. Det at det er hektisk til tider fører til strukturert kalender og at dagene flyr.

Hvilket inntrykk tror du folk sitter igjen med etter å ha møtt deg?

At jeg er jordnær, profesjonell og har glimt i øyet.

Hvis du skulle jobbet med noe helt annet, hva ville det vært?

Advokat.  

Hva gjør du for å koble av?

Trener mye, elsker å stå på ski samt tilbringe tid med venner.

Har du noen dårlige sider?

JA-person. "If you don’t value your time, neither will others. Stop giving it like it’s free".

Hva er meglerbransjens største utfordring?

Den største utfordringen er at det har blitt utdannet ekstremt mange meglerstudenter over lang tid. Noe man i de største byene merker som fersk fullmektig. Bransjen må tørre å gjøre ting annerledes og ikke bli låst til det man alltid har gjort. Et eksempel på det kan være hvordan visninger blir avholdt i USA vs Norge.

Hvis du var leder i NEF Ung, hva ville opptatt deg?

Jeg ville sørget for å representere medlemmene og tydeliggjort deres stemme:

  • Hva de er opptatt av
  • Hvilke problemstillinger de møter i hverdagen som kan forbedres
  • Hvordan kan vi effektivisere megleryrket

Hva er avgjørende for at NEF Ung-prosjektet skal lykkes?

For at NEF Ung skal lykkes må de jobbe intensivt for å nå ut til alle meglere under 30 i hele landet. Tydeliggjøre at dette er en plattform hvor man kan lære, ha diskusjoner og bli oppdatert på lovverk samt endringer i bransjen.

Hva er dine beste tips/råd til unge meglere og fullmektiger?

Jobb døgnet rundt! Hvis ambisjonene dine er å lykkes må du ikke tro det er lettere i et annet yrke å nå toppen.

Hvordan utøves megleryrket i 2030?

Jeg tror megleren går over til å bli mer kjøpsrådgiver. Vi vil ta mer del i kundens kjøpsprosess. E-signering er på full fart og bidrar til å effektivisere prosessen. VR-briller vil komme. Spørsmålet er hvor mange som vil benytte seg av dette, men det er en gradvis prosess.

Publisert 13.03.2020

Les mer

NEF Ung logo