Fra venstre: Anders Kløvning og Kurt F. Buck

Angst for å gjøre feil?

Denne sommeren har mediebildet vært preget av flere oppslag om feil begått av eiendomsmeglere. Blant annet har Aftenposten og de øvrige Schibsted avisene satt fokus på saker behandlet av reklamasjonsnemda for eiendomsmeglere, med både statistikk over klager og eksempler på domfellelser. Det er publisert flere rapportasjer med eksempler på feil begått av eiendomsmeglere. Dette må vi selvfølgelig tåle, og vi skal etter min mening være takknemlig for at media fra tid til annen løfter bransjens fokus på kvalitet. Når vi helt frivillig har stilt oss mellom kjøpere og selgere i deres livs viktigste handel, må vi tåle at samfunnet følger med på hva vi gjør. Med store verdier på spill, kan selv små feil få store konsekvenser for kundene våre. Gjøres det feil må vi ha rutiner for å rydde opp og sørge for at kundene ikke blir skadelidende. Når det er sagt er det ikke alltid verden er helt sort hvitt. Ofte er det ikke det så lett å konkludere om det er gjort feil, eller om en feil har fått faktiske konsekvenser og slik påført partene tap. Ikke alle feil gir rett til erstatning. 

Det vil nok alltid bli begått noen feil i en så kompleks bransje som vår. Selv om vi alle gjør vårt beste, vil det skje misforståelser, tolkningsfeil og menneskelige feil. Med så mange unike problemstillinger som skal løses og med så mange mennesker vi kommuniserer med er det åpenbart at uhell vil skje.

For oss som er ledere i foretakene er det viktigste vi gjør, å sørge for at dere får god nok opplæring og faglig støtte. Det er foretakenes ansvar å sørge for. Det er også god ledelse å sørge for at dere får den støtten og bistand dere trenger til å rette opp feil om uhellet skulle være ute. Fullmektiger skal ikke stå i stormen alene! Er skaden først skjedd, må ledelsen sørge for at man har kultur for å lære av dette på tvers av organisasjonen. Bare slik hever vi kvaliteten.

Dekningen disse klagesakene får i media gir tidvis et inntrykk av at det står dårlig til med bransjen vår. Faktum er derimot at at antall domfelte eiendomsmeglere i klagenemda utgjør 267 de siste 5 årene. I samme periode har eiendomsmeglere formidlet ca 750.000 eiendomstransaksjoner. Det er en skadefrekvens på ca 0,36 promille. Vi skal selvsagt gjøre alt for å bli enda bedre, men jeg tørr garantere at vi er blant de beste i verden allerede.

Min oppfordring til alle dere fullmektige er å spørre til dere får svar på de spørsmål og utfordringer dere møter på. Spør fagansvarlig, spør ansvarlig megler eller spør sjefen. Ikke få angst for å gjøre feil! Jeg vet mange i starten er livredd for å gjøre noe galt. Det ser jeg ofte hos de fullmektigene som ikke lykkes til tross for gode forutsetninger. De blir så redd for å gjøre feil at de nesten ikke får gjort noe som helst. Det er selskapets ansvar å sørge for at dere har et godt sikkerhetsnett i form av opplæring og gode arbeidsrutiner, det er deres oppgave å spørre og å lære av alle de feil vi alle har gjort. 

Vi lever av den tilliten markedet viser oss. Det er NEFs viktigste oppgave å bygge denne tilliten sterkere. Det gjør vi ved å formidle kompetanse gjennom kurs, konferanser, nyhetsbrev og Eiendomsmegleren. 

Publisert: 09.07.2019

Les mer

NEF Ung logo