NEF Ung er en underorganisasjon av Norges Eiendomsmeglerforbund.

Bli medlem

Om NEF Ung

Formålet med nettverket

Formålet med NEF Ung er å skape en faglig og sosial arena med fokus på å utveksle erfaringer, kunnskap og bygge nettverk på kryss og tvers av hele meglerbransjen.

Programmet til de ulike arrangementene vil variere slik at det alltid er dagsaktuelle og relevante temaer på agendaen.

Organisasjonen

Gjennomføring av faglige- og sosiale nettverkstreff er organisasjonens hovedaktivitet, og det arrangeres i hovedsak tre - fire årlige treff. Styret har det overordnede ansvaret for nettverkets arrangementer og ivaretakelsen av gruppens medlemmer.

Om NEF

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for meglere. Forbundet ble stiftet 12. desember 1932. Alle medlemmene er også tilknyttet én av NEFs ti lokalforeninger. Les mer her.

NEF Ung er en underorganisasjon av NEF.

Valgkomité

Valgkomitéens oppgave er å finne kandidater til organisasjonens styre. Normalt skal valgkomitéen arbeide selvstendig på vegne av medlemmene, og kun svare ovenfor medlemmene ved årsmøte. De skal ta selvstendige vurderinger og ikke være styrt av det sittende styret. 

NEF Ung hadde sitt første årsmøte den 8.mars 2019, hvorav valgkomitéen ble satt:
- Komitéleder: Ramin Oddin
- Komitémedlem: Kamilla Dagsland
- Komitémedlem: Andreas Boulos

 

Styret

NEF Ung ledes av et styre på seks personer. 

Styret har det overordnede ansvaret for arrangementer og ivaretakelsen av nettverkets nøytralitets- og relevanseambisjon.

Tiri-Alette Dahl

Tiri-Alette Dahl

Prosjektansvarlig

Carina Elise Godou

Carina Elise Godou

Økonomiansvarlig

Rikke Haga

Rikke Haga

IT- og medieansvarlig

Henrik Riksfjord

Henrik Riksfjord

Markedsansvarlig

Nyheter

Partnere

No items found.

Arrangementer

Ønsker du å bli medlem av NEF Ung?

For å ivareta nettverket på en bærekraftig måte er det restriksjoner knyttet til hvem som kan bli medlem i NEF Ung.
Dette forutsetter at samtlige medlemmer oppfyller følgende krav:

1. Alder:

Det enkelte medlem må være 30 år eller yngre.

2. Tilhørighet:

Vedkommende må ha fullført bachelorutdanning innen eiendomsmegling eller inneha en master i rettsvitenskap.

Medhjelpere som fortsatt er studenter kan først bli medlem når utdanningen er fullført.

Nettverket legger for øvrig vekt på mangfold og kjønnsnøytralitet.

Avskjæringen vil gjøre gruppen mer relevant, og ivareta formålet til nettverket uten at medlemsmassen flyter ut.

  • Årlig kontigent: 200 kroner.

NB! Ved søknad om medlemskap samtykkes det til vedtektenes §§ 4,5,6,7, samt at kontaktinformasjon blir delt med NEF.
Tusen takk! Du blir snart kontaktet angående din innmelding!
Oisann! Her var det noe som gikk galt under innmeldingen!
NEF Ung logo