Leder er ansvarlig for: Daglig drift, møteleder og bindeledd til Norges Eiendomsmeglerforbund.

Stilling - Leder

Søk på stillingen som leder

Ansvarsområde:

Leder er ansvarlig for den daglige driften av styret, og har det overordnede ansvaret for alle

aktiviteter i regi av NEF Ung.


Hovedoppgaver:

-Sørge for å fastsette styrets strategi og fremdriftsplan

-Ivareta vedtektenes forpliktelser

-Utarbeide møteplan, organisere innkalling og være møteleder

-Ansvarlig for politikk og mediehåndtering

-Bindeledd til Norges Eiendomsmeglerforbund

Les mer

NEF Ung logo