IT- og medieansvarlig er ansvarlig for: Drift av hjemmeside, innmeldingsportal, dokumentarkiv, mediekanaler (Facebook, Instagram, LinkedIn, nyhetsbrev).

Stilling - IT- og medieansvarlig

Søk på stillingen som IT- og medieansvarlig

Ansvarsområde
:

IT- og medieansvarlig er ansvarlig for all kommunikasjon i regi av NEF Ung, og har det overordnede ansvaret for styrets mediekanaler.


Hovedoppgaver:

-Ansvarlig for drift av hjemmeside, herunder nyhetshjul, arrangementer og innmeldingsportal

-Daglig drift av sosiale medier og markedsføring

-Besvare styrets henvendelser og oppdatere medlemsliste

-Sende ut nyhetsbrev og annen info til medlemmer

-Forberede styrets presentasjoner og materiell til foredrag

Les mer

NEF Ung logo