Økonomiansvarlig er ansvarlig for: Ansvar for økonomi , medlemslister og fakturering av medlemmer og partnere.

Stilling - Økonomiansvarlig

Søk på stillingen som økonomiansvarlig:Ansvarsområde:

Økonomiansvarlig er ansvarlig for styrets økonomi, regnskap og budsjett, og har det overordnede

ansvaret for at styrets midler er forsvarlig disponert.


Hovedoppgaver:

-Ansvarlig for styrets økonomi og regnskapsføring

-Ivareta vedtektenes forplikter

-Holde orden i refusjoner og utlegg

-Fakturering av medlemskontingent og følge opp innbetalinger

-Føre budsjett for kommende styreperiode og sørge for at dette overholdes

Les mer

NEF Ung logo