Fra venstre: Carina Elise Godou og Anders Kløvning, NEF Ung

Årets alumni-prosjekt på Handelshøyskolen BI

NEF Ung ble i 2018 trukket frem som årets alumni-prosjekt under 1.skoledag til alle nye bachelor- og masterstudenter ved Handelshøyskolen BI.

Fulgte med på trender

Det kommer ofte spørsmål om hvordan dette prosjektet startet, og vi skal ikke legge skjul på at inspirasjonen ble hentet fra våre nabobransjer. I 2014 startet Ung i Næringseiendom opp, to år senere kom Ung i Finans, og året etterpå ble Forum for unge jurister etablert.

Seks av BI Oslo sine mest engasjerte studenter fulgte utviklingen tett, og hadde langt på vei planlagt etableringen av et ‘’Ung i Eiendomsmegling-konsept’’.

6 studenter bygget opp en landsdekkende forening

I planleggingsfasen var det naturlig å be om Norges Eiendomsmeglerforbund sitt «godkjent-stempel» på idéen. NEF var alltid tilstede for de unge i meglerbransjen.

NEF-styret, med Kurt F. Buck i spissen var kjempepositiv til et ungt engasjement i bransjen, faktisk så positiv at de ønsket å innlemme prosjektet i forbundet. Etter mange nedfelte arbeidstimer ble ‘’Ung i Eiendomsmegling’’ endret til ‘’NEF Ung.’’ Denne nye underorganisasjonen ble enstemmig vedtatt under NEFs landsmøte i Bergen. Vi lykkes med andre ord å etablere en landsomfattende underorganisasjon.

Fra 0 til 300 medlemmer på under 1 år

Helt tilbake i 1932 ble Norges Eiendomsmeglerforbund stiftet. I dag er NEF et landsomfattende profesjonsforbund for meglere, og har cirka 2.850 medlemmer.

Hele 86 år senere kom NEF Ung inn i bildet, og fra 2018 til 2019 gikk den nye underorganisasjonen fra 0 til 300 medlemmer.

Invitasjon fra BI

Studentene bak NEF Ung-prosjektet ble uteksaminert våren 2018, knappe 1 år senere var de tilbake på Handelshøyskolen BI, denne gang som årets alumni-prosjekt. Foran alle 3.000 nye bachelor- og masterstudenter snakket BI-rektor Inge Jan Henjesand om hvordan studentene bak NEF Ung gikk rett ut i næringslivet, og bidro til bransjens utvikling fra første arbeidsdag.

I dag er NEF Ung et etablert politisk talerør for fullmektiger og unge meglere over hele landet. Foreningen vant i tillegg NEF-HELP-stipendet på kr. 100.000,- som årets beste prosjekt i meglerbransjen 2018.

Publisert: 12.11.2019

Les mer

NEF Ung logo