Anders Kløvning (DNB Eiendom) og Carina Elise Godou (Axo Finans) reagerer på dagens ordning.

Ber om klagerett og tidligere kontinuasjon på muntlig eksamen

De fleste bachelorgrader er fullført når 180 studiepoeng er oppnådd. Slik er det ikke med eiendomsmeglerutdannelsen. Her er det lovregulert å avslutte utdannelsen med en muntlig eksamen, selv om denne gir 0 studiepoeng. I dag er det to ulike ordninger som praktiseres. De private skolene har en generell muntlig utspørring, mens de offentlige skolene knytter den muntlige biten sammen med en skriftlig oppgave. Fellesnevneren er at man testes i alt pensum fra oppgjør, eiendomsmegling og jus, noe som gjør at prøvelsen er svært omfattende, forteller økonomiansvarlig Carina Elise Godou.

Reagerer på manglende klagerett

Utfordringen med dagens ordning er at det ikke er mulig å klage på utfallet, eller be om omsensur. I universitets- og høyskoleloven står det følgende: ‘’Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisstudier eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages.’’

Årsaken til at denne eksamensformen ikke lar seg etterprøve, er nettopp fordi det ikke tas lyd-/videoopptak av fremførelsen. Tilbake i 2009 skrev Universitas en artikkel hvor Studentparlamentet ønsket å gi studentene mulighet til å ta opptak av muntlig eksamen på bånd.

Snart 10 år senere står vi fortsatt uten klagerett på muntlig eksamen, og i 2018 burde det være fullt mulig at både skriftlige og muntlige eksamener lar seg etterprøve. NEF Ung er tydelig på at ordningen ville vært mer rettferdig dersom studentene gis mulighet til å be om omsensur av besvarelsen. Vi ser mange tilfeller av studenter som får bedre karakterer etter omsensur på skriftlige eksamener, og vi ser ikke noen grunn til at dette skal være annerledes med muntlig.

Uakseptabel lang ventetid før kontinuasjon

Det mest oppsiktsvekkende for eiendomsmeglerstudentene er at det går hele 8 måneder før kontinuasjon kan avlegges på muntlig eksamen. Vi mener dagens ordning i større grad hensyntar de med andre hengefag, istedenfor å hensynta de som «kun» bommet på muntlig eksamen. NEF Ung mener derfor at kontinuasjon burde foregå samtidig med de skriftlige fagene.

God dialog med FREMS

I et møte med faglig råd for eiendomsmeglerstudiet (FREMS) diskuterte vi mange gode tiltak. Det var bred enighet om at vi skal jobbe for en best mulig eiendomsmeglerutdannelse, sørge for at studentene er godt forberedt til muntlig eksamen, og samtidig se på muligheten for tidligere kontinuasjon. I forhold til klagerett er dette en politisk prosess som NEF Ung ønsker å spille videre til Studentparlamentet, avslutter styreleder Anders Kløvning.

Publisert: 02.01.2019

Les mer

NEF Ung logo