Fra venstre: Nina Fodstad Skumsrud, Paul Henning Fjeldheim og Anders Kløvning.

BI endrer muntlig eksamen – Lytter til NEF Ung

Handelshøyskolen BI innfører kortere kontinuasjonstid ved muntlig eksamen. NEF Ung frontet saken på vegne av landets eiendomsmeglerstudenter.

- På vegne av NEF Ungs medlemmer er jeg stolt over dette viktige gjennomslaget. Dette er andre gang på kort tid at NEF og BI sitt velfungerende samarbeid munner ut i viktige endringer på meglerstudiet. I dette samarbeidet vil jeg spesielt trekke frem Faglig råd for eiendomsmeglerstudiet (FREMS) og undervisningsutvalget på BI, sier NEF Ung-leder, Anders Kløvning.

‘’Kjernen i problemet’’

Saken havnet hos NEF Ung etter innspill fra flere avgangsstudenter som reagerte på den unormalt lange ventetiden før konte-eksamen. Det var bred enighet i NEF Ung om at studenter som stryker i juni og må vente helt til februar, risikerer å miste all motivasjon og kanskje til og med miste fullmektigtilbudet de ble lovet. Dette har vi flere eksempler på, og valgte derfor å prioritere denne saken høyt, fortsetter Kløvning.

Godt samarbeid

- Etter innspill fra NEF Ung ble saken drøftet i Faglig råd for eiendomsmeglerstudiet (FREMS). Vi fikk god informasjon fra NEF Ung om hvorledes dagens situasjon ble opplevd for studentene og hvilke utfordringer dette kunne skape. Det var bred enighet i FREMS om at man burde legge til rette for en kortere kontinuasjonstid for de studenter som ellers har bestått alle eksamener. Vi tok saken videre til BI som var svært lydhøre og som nå har iverksatt endringene, sier leder i FREMS, Nina Fodstad Skumsrud.

Hvordan blir endringen seende ut?

Endringen innebærer at kandidater som ikke består muntlig eksamen ved ordinær gjennomføring (eller er forhindret pga. sykdom) men som har bestått alle øvrige eksamener kan ta konte-eksamen i september samme år.

- Dette var et godt og konstruktivt forslag fra NEF Ung. Vi er glad for at regelverket nå er endret slik at de studentene som har bestått alle eksamener og kun mangler muntlig eksamen, slipper å vente helt til februar neste år med å konte. Endringen trer i kraft allerede i september i år og kontinuasjonseksamen vil finne sted på alle BIs fire studiesteder. BI verdsetter et tett samarbeid med NEF og NEF Ung og er lydhøre for innspill som kan bidra til at studiet oppfattes relevant og at gjennomføringen av studiet skal kunne skje på best mulig måte, sier associate dean for bachelor i eiendomsmegling Paul Henning Fjeldheim.

Hvorfor er endringen bedre?

- Tidligere hadde vi en ordning som i større grad hensyntok studenter med andre hengefag. Her var tanken at man først kunne konte de skriftlige fagene i desember og deretter muntlig eksamen i februar. Nå er ordningen best tilpasset de studentene som ikke har andre hengefag, ettersom «september-forsøket» er begrenset til studenter som har bestått alle øvrige fag. Dette fremstår som et incentiv for bedre studieprestasjoner og gjør at studenter som «kun» bommer på muntlig eksamen, slipper å vente hele 8.mnd, avslutter Kløvning.

Dette beviser at samarbeidet mellom bransjen og Handelshøyskolen BI fungerer godt. En god utdannelse er betinget av at studieløpet endres over tid og oppleves som relevant. FREMS er et viktig forum for å sikre nettopp dette.

Publisert: 14.06.2019

Les mer

NEF Ung logo