Charlotte & Sandra i NEF Ung-styret vil på vårt digitale event fortelle deg om hvorfor du skal bli medlem i Norges Eiendomsmeglerforbund (MNEF), og opplyse om hva styret i NEF Ung arbeider med.

Bli bedre kjent med Norges Eiendomsmeglerforbund

Bli bedre kjent med Norges Eiendomsmeglerforbund på vårt digitale event mandag 7. juni


Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er en landsomfattende organisasjon for alle som har rett til å drive med eiendomsmegling. Forbundet ble stiftet 12. desember 1932. Charlotte Lunde & Sandra Kjellsen & i NEF Ung-styret vil fortelle deg alt du trenger å vite om NEF,  og hvorfor det er viktig å bli medlem (MNEF).

Lenke til eventet på teams mandag 7.juni kl. 14:00-16:00:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGVjNzFlYWUtZjgyNS00MTUzLWFmMDYtMzI0NTExMmRiOWY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22380429d2-ad7e-4de9-8c34-d6b0fe5b6522%22%2c%22Oid%22%3a%2299529d02-1830-41e8-b8bd-138d7eb75319%22%7d

Les mer

NEF Ung logo