NEF Ung-leder Anders Kløvning (DNB Eiendom) er tydelig på at MNEF-tittelen er et konkurransefortrinn.

De unge vil bruke MNEF-tittelen

Norges Eiendomsmeglerforbund har i dag 2850 medlemmer og hele 80% av all boligformidling i landet skjer gjennom en MNEF-eiendomsmegler. Med dette til grunn burde det være en selvfølge at kunder både kjenner til- og prefererer NEFs medlemmer i valg av eiendomsmegler. I kampen om oppdragene handler det først og fremst om å vinne kundens tillit. Skal man lykkes som eiendomsmegler må man innfri kundenes forventinger. Så hva er egentlig kundens forventinger?

MNEF

Hvis 2850 eiendomsmeglere drar på kundemøter hver dag og bruker MNEF-tittelen i sine befaringspresentasjoner, lykkes vi med å bygge en sterkere merkevare og rendyrke konkurransefortrinnet vårt. Det skal lønne seg å være engasjert, og da må vi som medlemmer ta dette ansvaret.

Det er ingen tvil om at de mest aktive og engasjerte eiendomsmeglerne, er de som er medlem hos Norges Eiendomsmeglerforbund. NEF Ung tror at de som engasjerer seg politisk, holder seg oppdatert på lovverk og jobber for en tryggere bolighandel, også er de meglerne som vil bli foretrukket i fremtiden. Bransjens kvalitetsstempel er MNEF, og det er denne tittelen kundene burde etterspørre i tiden fremover.

Selling Point

Internt jobber NEF med å utarbeide en ‘’pitch’’ som kan brukes på kundemøter. NEF Ung heier på dette tiltaket, og mener det er verdifullt for både kjøpere og selgere at informasjon om NEFs rolle i bolighandelen blir presentert. Verdifullt blir det også for medlemmene, som vil få et håndfast produkt som kan brukes i befaringspresentasjonen.

What's in it for me?

Helt siden forbundet ble stiftet i 1932 har NEF vært bransjens viktigste talerør mot beslutningstakerne i regjeringen og på stortinget. Det er hvert enkelt medlem som bidrar til at dette er mulig. Kloke eiendomsmeglere som velger å bidra til bransjens utvikling. Er man et aktivt medlem i organisasjonen og samtidig kommuniserer dette til kundene, vil man presentere bedre på begge plan og ikke minst bidra til en tryggere bolighandel.

På kundemøter deler vi ofte suksesshistorier fra tidligere salg og informasjon om meglerforetakets produkter. Slår man dette sammen med engasjementet i NEF, vil man komme med en helt annen bagasje i konkurranse med andre meglere. På tidspunktet hvor uorganiserte meglere taper oppdrag, hovedsakelig fordi kunden foretrekker MNEF-eiendomsmeglere, har vi sikret et sterkt insentiv for økt medlemsmasse. Dette samler bransjen og sikrer kundens trygghet.


Skrevet av Anders Kløvning i NEF Ung.

Publisert: 02.01.2019

Les mer

NEF Ung logo