"NEF Ung er veldig glad for at kurs og etterutdanningstimer tilpasses den digitale meglerhverdagen" - Anders Kløvning

Digitalt oppgjørskurs til det beste for alle

Av Anders Kløvning, Leder i NEF Ung

Digitalt oppgjørskurs til det beste for alle


Vi ser at E-kurs er kommet for å bli. Foretakene sparer både tid og penger, eksempelvis reisekostnader som fly og hotell. NEF sparer utgifter knyttet til

kurs – og konferanselokaler, og fullmektigene opplever at kvaliteten er veldig godt ivaretatt. Win-win-win. I tillegg kan man i større grad kombinere kurset med andre gjøremål. Fleksibilitet i arbeidshverdagen er noe alle setter stor pris på.

I praksis betyr dette at jeg ikke mistet noe tid fra en ellers hektisk meglerhverdag. Samtidig synes jeg det var behagelig å jobbe i fred og ro, til forskjell fra «klasseromsundervisningen». Konferanser og arrangementer må helst by på et sosialt opplegg, men et rent oppgjørskurs er noe annet. Her er det sosiale mindre viktig. Kvalitet og effektivitet verdsettes (etter mitt syn) høyere.

Kurset er effektivt organisert. Man får oppnevnt en veileder som er tilgjengelig på tlf/teams når man har spørsmål til oppgavene. For kvalitetssikring vil videosnuttene stoppe opp med jevne mellomrom, og stille kontrollspørsmål før man kommer seg videre. Kursdeltakeren kan sitte hvor han/hun vil, på kontoret, hjemme eller et annet sted hvor man finner arbeidsro. Den digitale veiledningen blir bare bedre og bedre. Sjekklister, opplæringsvideoer og systemer som forteller deg når du gjør rett eller galt er i rask utvikling. Etter hvert vil vi helt sikkert ha en chatbot som sparringspartner, ved enkle spørsmål knyttet til posteringer og oppgjørsoppstillingen.

Det skal gjennomføres 15 oppgjør. Oppgavene må godkjennes av veileder. Alle dokumenter ligger i systemet (typ. oppdragsavtaler, kjøpekontrakt, brev fra forretningsfører etc), så hele kurset er papirløst. Som kursdeltaker opplevde jeg kvalitet fra A-Å. Det eneste forbedringspotensialet jeg vil trekke frem er at fullmektigene burde ha dette kurset i starten av fullmektigperioden - ikke på slutten eller i midten. Rett og slett fordi lærdommen fra kurset er fint å ha med seg i hele fullmektigperioden, slik at man forstår oppgjørsfunksjonen fra starten av. NEF Ung er veldig glad for at kurs og etterutanningstimer tilpasses den digitale meglerhverdagen.


#MNEF

Leserinnlegget er publisert i EIENDOMSMEGLEREN NR 05-2021

For å lese andre utgaver av tidsskriftet EIENDOMSMEGLEREN trykk på følgende lenke: https://www.nef.no/for-megler/eiendomsmegleren/

Alle medlemmer av NEF og NEF Ung får tidsskriftet gratis.

Nyheten er gjengitt av NEF Ung Media.

Les mer

NEF Ung logo