Eiendomsmeglerstyret v/BI Oslo

EMS og NEF Ung ber om endringer på muntlig eksamen

Eiendomsmeglerstudiet ved BI Oslo avsluttes med en muntlig eksamen, hvor studentene testes i alt pensum fra oppgjør, eiendomsmegling og jus. Faglig sett er ordningen god og bidrar til å ruste studentene bedre mot arbeidslivet. Pensum oppleves som relevant, mens selve ordningen er mye diskutert. NEF Ung deltok i et møte med faglig råd for eiendomsmeglerstudiet (FREMS), hvor tematikken ble tatt opp. Dialogen var god og det var bred enighet om at vi skal jobbe for en best mulig eiendomsmeglerutdannelse.

Uakseptabel lang ventetid før kontinuasjon

I alle skriftlige fag på bachelorgraden er kontinuasjonstiden 6 måneder, som vil si at du kan prøve på nytt førstkommende semester. Av en eller annen grunn er det lengre kontinuasjonstid på muntlig eksamen, selv om denne prøvelsen reelt sett gir deg 0 studiepoeng. Både NEF Ung og EMS mener at studenter som ikke består muntlig, og som har bestått alle øvrige eksamener på studiet, åpenbart burde få et tidligere kontinuasjonsforsøk.

- Vi reagerer på at det er forskjell på kontinuasjonstiden, og opplever at flere studenter mister motivasjon i løpet av en 8 måneders ventetid. En høy andel av meglerstudentene er i relevant jobb i løpet av studietiden og er flinke til å ta opp eventuelle hengefag underveis i løpet. Vi skal jobbe for å øke andelen meglerstudenter som fullfører på normert tid, men vi forventer at kontinuasjonstiden kortes ned på muntlig eksamen, sier leder i Eiendomsmeglerstyret på BI, Bettina Klevengen Enebakk.

Reagerer på manglende klagerett

En annen utfordring med muntlig eksamen er at det ikke er mulig å klage på utfallet eller be om omsensur. Tilbake i 2009 skrev Universitas en artikkel hvor Studentparlamentet ønsket å gi studentene mulighet til å ta opptak av muntlig eksamen på bånd.

- På samme måte som det er mulig å klage på en skriftlig eksamenskarakter, bør det være mulig å kunne klage på en muntlig, uttalte Anders Kløvning til dagens næringsliv tidligere i år. EMS bekrefter at dette er et stort og mye omtalt tema for Oslos eiendomsmeglerstudenter.  

Regjeringen har varslet endringer i universitets- og høyskoleloven, noe vi ser positivt på.
- Det finnes flere eksempler på studenter som har klaget på skriftlige eksamener og gått opp én eller to karakterer. Det viser at det i flere tilfeller har vært nødvendig med omsensur. Vi er glad for at EMS vil ta denne kampen sammen med oss, avslutter leder i NEF Ung, Anders Kløvning.

Endringer vil komme

Som en felles målsetning ønsker vi tidligere kontinuasjon og lik klagerett på muntlig eksamen. Den første endringen er allerede spilt inn til undervisningsutvalget på BI, mens den siste endringen er spilt videre til Studentparlamentet, og vil kreve en lovendring i universitets- og høyskoleloven.

Publisert: 01.04.2019

Les mer

NEF Ung logo