OV: Ingrid Svenneby-Opsahl, OH: Liv Tomter, NV: Anders Kløvning, NH: Angelina Walberg

Hva sier studentene?

NEF har veldig mange studenttilknyttede medlemmer. Unge engasjerte stemmer som ønsker å bli kjent med bransjen så tidlig som mulig. Vi har snakket med noen av dem.

Hvordan var skolestarten på BI?

- Godt organisert, mye informasjon, men først og fremst veldig spennende. For mange handler det nok om å finne seg til rette i en ny by, et nytt miljø og komme i gang med den nye hverdagen, sier Angelina Walberg (20), som nylig startet på BI Oslo.

- Eiendomsmegling virker som et yrke hvor ingen dager er like, samtidig som man treffer nye mennesker hele tiden. I tillegg er det interessant å jobbe i et konkurransemarked, særlig med all teknologi som utfordrer måten yrket utøves på, fortsetter medstudent Liv Tomter (20).

Hva er 1. årsstudentene mest opptatt av?

- Både jobbsøking og rekruttering starter tidlig på meglerlinja, så jeg har inntrykk av at mange er opptatt av hvilken praksis som er normal. Når kan man begynne som medhjelper? Hvor ofte burde man jobbe? Dette kan være spørsmål som opptar de fleste, sier Ingrid Svenneby-Opsahl (23), som også er førsteårsstudent ved BI Oslo.

Under Eiendomsdagene på BI benyttet studentene anledningen til å ta opp en viktig sak. De kjente nemlig til at enkelte meglerkontor hadde gjennomført ansettelser av studenter uten å gi kontrakt eller lønn, hvor begrunnelsen var at dette ikke kunne gis før medhjelpereksamen var bestått. Dette ble tema når studentene oppsøkte NEF Ung for å få klarhet i hvilke regler som gjaldt.

- Jeg tror mange studenter (særlig på 1. året) har lite kunnskap om dette temaet - Derfor er det fint at NEF Ung kan bistå oss, sier Angelina Walberg, som fikk følgende svar;

Lovverket er organisert slik at studenter kan jobbe som medhjelper fra første skoledag. I tillegg er det krav om skriftlig arbeidsavtale i alle ansettelsesforhold. Vanlig praksis er at man jobber 1-2 dager i uken, avlønnet på time- eller fastlønnsordninger (NEF Ung).

Et viktig innspill

- Vi ønsker ikke å henge ut noen meglerkontorer, men håper at denne saken vil bidra til at både studenter og arbeidsgiver blir klar over rettighetene og forpliktelsene sine, sier Liv Tomter.

- Dette var et godt innspill, og en sak NEF Ung ønsker å følge tett i tiden fremover. Medhjelpereksamen avlegges første halvår, men alle foretak må være klar over at studenter kan jobbe inntil 6 måneder før denne eksamen er bestått. Lønn og kontrakt har man også krav på, presiserer Anders Kløvning, leder i NEF Ung.

- Det er positivt at NEF Ung er tilstede og prioriterer innspill fra oss studenter, avslutter Ingrid Svenneby-Opsahl.

Publisert: 02.12.2019

Les mer

NEF Ung logo