Nåværende styre og valgkomitéen vil innstille et nytt styre for perioden 2023-2025

Hvordan valget av nytt styre fungerer

Ønsker du å stille til valg melder du deg på her. Du kan huke av for flere av stillingene du er interessert i.


Nåværende styre og valgkomitéen arbeider med å finne kandidater til neste styre for perioden 2023-2025. Er du interessert ønsker vi gjerne å komme i kontakt med deg. Styret og valgkomitéen innstiller et sett med kandidater for valg. På generalforsamlingen 3. mars blir du bedt om å holde en kort appell hvor du forteller om deg selv og hvorfor du ønsker å arbeide i styret i NEF Ung. Dersom du ønsker å bli valgt inn i styret, men ikke har blitt innstilt, er det anledning til å stille benkeforslag på generalforsamlingen.

Styret i NEF Ung består av 6 personer. Alle representantene til tillitsvervene må være  medlemmer i NEF, ihht. NEFs landsmøtevedtak av 24. mai 2018. Valgene skjer på årsmøtet til NEF Ung.

Stillingene i styret i NEF Ung er følgende:  

- Leder 

- Nestleder 

- Prosjektansvarlig 

- Økonomiansvarlig 

- IT- og medieansvarlig  

- Markedsansvarlig  

Foruten velges: 

- Valgkomité på 3 medlemmer, hvorav 1 velges som komitéleder - Valgkomitéen er  unntatt alderskravet. 

- Revisor  

Alle valg skjer for 2 år av gangen. 

En representant fra NEF-styret har møte- og talerett i NEF Ung sine styremøter. 


Om du har spørsmål til hvordan det er å stille til valg er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med nåværende styre på info@nefung.no 

Les mer

NEF Ung logo