Ida Schjølberg & Mathilde Sjøhaug i NEF Ung-styret vil dele sine erfaringer fra fullmektigperioden med 3. klassestudenter på vårt neste digitale event.

Kickstart din meglerkarriere

Lurer du på hvordan du kan få en kickstart som eiendomsmeglerfullmektig? Vil du vite mer om hvordan en meglers arbeidshverdag er? Ida & Mathilde fra NEF Ung-styret vil dele sine erfaringer og fortelle om ulike veier man kan gå for å lykkes i fullmektigperioden. Bli med på vårt neste digitale event mandag 7. juni

Lenke til eventet på teams mandag 7. juni kl. 14:00-16:00:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGVjNzFlYWUtZjgyNS00MTUzLWFmMDYtMzI0NTExMmRiOWY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22380429d2-ad7e-4de9-8c34-d6b0fe5b6522%22%2c%22Oid%22%3a%2299529d02-1830-41e8-b8bd-138d7eb75319%22%7d

Les mer

NEF Ung logo