#Landsmøte: NEF Ung-leder, Anders Kløvning (26) ble valgt til sentralt styreverv i Norges Eiendomsmeglerforbund

Styret i NEF Ung gratulerer Anders Kløvning (26) med nytt verv i NEFs hovedstyre.

Bakgrunn: Som 19 åring hadde Anders et sentralt tillitsvalgtverv i Forsvaret, med ansvar for vernepliktige soldater i Brigade Nord og Panserbataljonen. Engasjementet ble videreført når han senere flyttet til Oslo for å studere Eiendomsmegling. Han fikk raskt en medhjelperstilling i DNB Eiendom avd. Ullern, og har også jobbet i DNB Meglerservice i Bjørvika, før han ble valgt som leder i eiendomsmeglerstyret ved BI Oslo. Et av de viktigste oppgave var å etablere et tett samarbeid med NEF. Av 21 studieretninger ble «Eiendomsmegling» for første gang valgt til «Årets linjestyre» på Handelshøyskolen BI. – Mye takket være det gode samarbeidet med NEF. Siden 2018 har Anders deltatt på nesten alle styremøter i NEF sentralt, i lys av møte- og taleretten som leder i NEF Ung har. NEF Ung har gått fra 0 til over 400 medlemmer, selv om det har vært pandemi i 2 av de 4 årene foreningen har eksistert. Anders har vært styreleder hele veien, og var også en av de største bidragsyterne til å starte opp NEF Ung. Når Anders var 24 år gammel (og fremdeles fullmektig) startet han som regionleder i Notar Oslo og Viken, hvor han fremdeles jobber i dag.

Les mer

NEF Ung logo