Kamilla Dagsland (Nordvik) og Marcus Blohm (Krogsveen) er styremedlemmer i NEF Ung. Her ved premiering av årets NEF-HELP-Stipend 2018.

NEF-HELP-Stipendet 2018

Under NEFs Høstkonferanse i Oslo ble NEF Ung-prosjektet tildelt årets NEF-HELP-Stipendet på kr.100.000,-. Dette var en stor begivenhet for et så nyetablert prosjekt.

Sjargongen har vært at stipendet tildeles et forskingsprosjekt med opphav i eiendomsmeglerbransjen. Sånn sett er 2018-vinneren et ganske annerledes prosjekt, men samtidig er det ingen tvil om at en investering i de unge forblir det største forskningsprosjektet av dem alle. I midten av engasjerte studenter og erfarne meglere, finner du de unge og nyutdannede. Det er denne målgruppen NEF Ung-prosjektet skal utfordre til å bli mer aktiv- og engasjert. Vi ønsker å ta en større del av bransjens utvikling og mener det er naturlig at alle fremtidige meglere bærer tittelen MNEF, forteller Prosjektansvarlig Kamilla Dagsland.

Så behovet tidlig

Helt tilbake i september 2017 startet vi de første samtalene om hvordan unge meglere kunne forbedre dagens bransje. Hvorfor hører vi så lite fra fullmektigene? Hvorfor sitter alle de mest engasjerte på sine respektive kontoret og jobber i stillhet? Dette var spørsmål vi begynte å stille oss.

Vi ante et potensial når vi innså hvilket engasjement Ung i Næringseiendom, Youngship og Ung i Finans hadde lykkes med i våre ‘’nabobransjer.’’ Arbeidet med et ‘’Ung i Eiendomsmegling-prosjekt’’ begynte i det små, og en gruppe av BI Oslo sine mest engasjerte studenter samlet seg for å diskutere mulige løsninger. Vi avholdte møter, spikret målsetninger, utarbeidet fremdriftsplaner og laget etterhvert vedtekter. Til forskjell fra våre nabobransjer, ønsket vi en mye større politisk tilhørighet. Vi visste at Norges Eiendomsmeglerforbund var opptatt av de unge i bransjen –og bestemte oss for å presentere prosjektet for sentralstyret. Vi skjønte fort at dette temaet hadde vært høyt på NEFs prioriteringsliste, og timingen passet derfor som hånd i hanske. Vi tilpasset konseptet og forberedte oss til et svært spennende landsmøte. Ideen om ‘’NEF Ung’’ kom fra dem som i dag utgjør interimsstyret, og det er denne dedikerte gjengen som presenterte prosjektet under landsmøtet i Bergen. Interimsstyret er en sammensetning av nyutdannede meglerstudenter som alle har hatt ulike roller/ verv i studentforeningen i Oslo.

I Bergen ble det enstemmig vedtatt at NEFs medlemmer under 30 år gis muligheten til å bli medlem i NEF Ung kostnadsfritt, samtidig har vi felles ambisjoner med tanke på møter, arrangementer, politiske saker og rekruttering av medlemmer. Rent organisatorisk er vi to ulike organisasjoner, noe som gjør at NEF Ung har egne vedtekter, generalforsamling, regnskap og mulighet til å rekruttere egne medlemmer. Vi engasjerte Horn Digital Media til å lage hjemmeside, logo og innmeldingsportal, mens Inviso AS bistod med fotografering og introduksjonsvideo. Videre avholdte vi Kick-Off på BAR Tjuvholmen og har fått god drahjelp av andre aktører og ildsjeler i bransjen. Vi ønsker å etablere oss som et landsdekkende nettverk og har allerede besøkt både Oslo, Bergen og Ålesund. På nyåret tar vi turen til Bodø, og ila. 2019 vil vi besøke flere lokalforeninger.

Langsiktighet og målsetninger

Fra og med 2019 ønsker vi å tenke mer langsiktig. Vi jobber med å lage et dokumentarkiv, en klar strategi og nedfelte målsetninger. Listen er lang og vi er åpne for innspill, fellesmøter og invitasjoner til ulike steder i landet. Vårt hovedmål er fremdeles at hver lokalforening skal ha en egen NEF Ung-representant i sine styrer –og over tid bygge et ungt engasjement lokalt. Vi gleder oss til fortsettelsen av dette prosjektet og vil gi en stor takk til NEF og HELP som tørr å satse på fremtidenes eiendomsmeglere, avslutter Nestleder Marcus Blohm.

Publisert: 12.12.2018

Les mer

NEF Ung logo