NEF Ung donerer 10.000,- til COVID-19 Solidaritetsfondet for WHO

I disse korona-tider har så og si hele Norge stoppet opp. Styret i NEF Ung synes det er trist å se hvilken enorm påvirkning pandemien allerede har rukket å få. Dette på både individ- og samfunnsnivå. Internt i NEF Ung går driften imidlertid som normalt, sett bort i fra at vi naturligvis verken får møttes eller deltatt på noen arrangementer. Vi holder den daglige kontakten på e-post, og avholder styremøtene på Skype.

NEF Ung har vært forsiktig med økonomien helt siden oppstart i 2018. Vi har budsjettert lavt og holdt kostnadene nede da vi har fått mye gratis gjennom diverse samarbeidsavtaler. Våren 2020 skulle bli en svært travel tid for oss med mye på tapeten, herunder flere reiser til forskjellige utdanningsinstitusjoner og lokalforeninger. All aktivitet er hensyntatt i budsjettet vårt for lenge siden, og ettersom vi ikke får anledning til å gjennomføre planene våre sitter vi igjen med et uplanlagt overskudd for perioden.

Nå ønsker vi å bruke dette overskuddet til å støtte opp under WHO sitt viktige arbeid i denne situasjonen. Styret har i år enstemmig vedtatt å donere 10.000 kroner til COVID-19 Solidaritetsfondet for WHO. Dette gjør vi fordi vi ønsker å ta et samfunnsansvar, og bidra på vegne av oss selv og våre medlemmer. Samtidig vil vi understreke at beløpet tas fra allerede budsjetterte kostnader og vil ikke ha noen påvirkning på videre drift eller ovenfor våre medlemmer.

Vi håper med dette at alle tar nødvendige forholdssregler for å beskytte hverandre mot videre smittespredning.

Publisert: 18.03.2020

Les mer

NEF Ung logo