NEF Ung vil gjøre lukket bud ulovlig

Norge har antakeligvis verdens mest kompetente eiendomsmeglere. Vi tviler ikke et sekund på at disse klarer å håndtere lukket bud på en ryddig måte. Det som bekymrer oss er derimot alle budgiverne som mister drømmeboligen - som de egentlig var villig til å betale mer for. Vi forstår at folk føler seg lurt i budrunden, og derfor må praksisen endres.

Den 30. november i fjor trykket E24.no en artikkel med headingen "Eiendomsmeglere vil ha slutt på lukkede bud". Et kjapt Google-søk viser at dette temaet har vært oppe til debatt i en årrekke. Bransjen er samstemt, og meglere som har opplevd dette forbeholdet i praksis sier at tapende budgiver stort sett føler seg lurt og dårlig behandlet.

Før juletider gikk NEF Ung ut i sosiale medier, og etterspurte medlemmenes innspill til utvalget som skal evaluere eiendomsmeglingsloven. Særlig én tilbakemelding pekte seg ut som gjengangeren, nemlig at ny lovgivning må forhindre at det kan tas forbehold om lukket bud.

Auksjonsprinsippet er betinget av åpenhet

Auksjonsprinsippet er en styrke i det norske boligmarkedet. Åpenhet skaper trygghet for at prisen som oppnås er den reelle markedsverdien. Man byr mot hverandre, og orienteres om hverandres budforhøyelser og frister. Dette oppleves som rettferdig og forutsigbart. Motivet bak lukket bud er stort sett at man ikke ønsker konkurranse fra andre interessenter. Man byr gjerne litt over konkurrenten, men tar forbehold om at ingen får kjennskap til budet. Dette skaper en rekke utfordringer for både selger, megler og andre interessenter.

Argumentet om avtalefrihet er tynt

"Dersom man gjør lukket bud ulovlig vil det være å innskrenke avtalefriheten", er et motargument vi ofte hører. Men vi mener at budrunden allerede er godt regulert. Megler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning, det er krav om skriftlighet, kontroll av ID/legitimasjon og kontroll av finansiering, for å nevne noe. Budrunden setter med andre ord noen føringer som allerede begrenser full avtalefrihet, så hvorfor ikke begrense et forbehold som skaper unødvendige komplikasjoner?

Vil be lovutvalget om å se på praksisen

Eiendomsmeglingsloven skal revideres, og vi finner det naturlig at lovutvalget ser nærmere på praksisen rundt lukkede bud. Det er riktignok en "sjelden praksis" i dag, men vi har ingen garantier for hvor normalt dette vil være i fremtiden. Det vil være en forbedring av lovverket om lukket bud blir ulovlig.

Publisert: 31.01.2020

Les mer

NEF Ung logo