Q&A med leder i NEF Ung, Anders Kløvning

Hvorfor er ikke NEF Ung-medlemskapet for studenter?  

Alle studiesteder opererer med ulike tillitsvalgtordninger som representerer studentene, som for eksempel Eiendomsutvalget i Bergen eller EMS i Oslo. Vi ser et sterkt engasjement blant studentene, og linjeforeninger som har gode ordninger for alt av sosiale og faglige tilbud. Det er først når fullmektigperioden starter at du mister dette tette felleskapet fra studentmiljøet. Dette er grunnen til at NEF Ungs-medlemskap starter fra fullmektigperioden.

Hvorfor aldersbegrensningen?  

I praksis er det ikke noe aldersbegrensning. Du kan starte med studentmedlemskap, fortsette i NEF Ung og videreføre engasjementet i NEF og lokalforeningene. Aldersinndelingen er kun ment til å øke engasjementet blant den gruppen hvor engasjementet historisk sett har vært lavest, nemlig hos fullmektiger og unge meglere. Gjennom NEF Ung vil et ungt - og relaterbart styre være tilstede med relevante tilstelninger og en politikk som opptar din hverdag som ung i eiendomsmeglerbransjen. Vi ønsker å holde nettverket relevant og samtidig ha en definert målgruppe. Og når du nærmer deg 30 år, er du helt klart en bedre bidragsyter til vår hovedorganisasjon, Norges Eiendomsmeglerforbund.

Er NEF og NEF Ung på noen som helst måte konkurrenter?  

En fullmektig trenger en ansvarlig megler, og NEF Ung ønsker kun å være et positivt tilskudd til hovedorganisasjonen NEF. Den faglige tyngden, politiske gjennomslagskraften, kvalitetsstempelet MNEF og bransjens viktigste talerør er - og forblir NEF. Vi er ‘’lav terskel-tilbudet’’ og gir deg mulighet til å bli bedre kjent med NEFs viktige rolle i bolighandelen. Av hva angår medlemskap og samarbeidsavtaler vil NEF Ung være ‘’med på kjøpet’’ istedenfor ‘’enten eller.’’ Vårt eget medlemskap er kun ment for de som ikke allerede er medlem i NEF.

Kan man være medlem i NEF Ung uavhengig av hvor man holder til i landet?  

Ja, så absolutt! Vi ønsker å være landsdekkende og flytte oss til nye fylker hver gang vi arrangerer et nytt opplegg. På denne måten kan vi være påminnelsen om at NEFs lokalforeninger er en fin møteplass, også for de yngste i bransjen. Et godt samarbeid med de ulike linjeforeningene er også viktig for å sikre god rekruttering til NEF Ung. Vi har etablert et systematisk samarbeid med alle skolene og er stolt av å introdusere følgende NEF Ung-ambassadører:

- Marthe Andrea Bakke - BI Bergen  
- Andreas Mossige - BI Stavanger  
- Alexandra Nygård - BI Trondheim  
- Bettina Klevengen Enebakk - BI Oslo  
- Miriam Lie og Vilde Sletten Andreassen - Høskolen i Innlandet, Rena  
- Monica Westermann Evjen - Nord Universitetet, Bodø  
- Bjørn Hjørnevik - Universitetet i Sørøst-Norge, Bø  
- Petter Solvang - Høgskulen på Vestlandet, Sogndal

All honnør til disse aktive og engasjerte studentrepresentantene som bidrar til et godt studiemiljø og et tett samarbeid med NEF Ung. Dette er for øvrig lederne i de ulike linjeforeningene.

Trenger bransjen NEF Ung?

Bransjen trenger Norges Eiendomsmeglerforbund, og gjennom NEF Ung ønsker vi å sende et signal om at de unge i bransjen er velkommen til å engasjere seg. En trygg bolighandel er betinget av en god utdannelse, anstendige rammevilkår, et fungerende lovverk, en bransje som deltar politisk, at det gis faglig påfyll og at det sosiale opprettholdes. Den 12.desember 2018 kunne vi lese et svært godt innlegg, skrevet av NEFs styreleder Kurt Buck, med tittelen ‘’Hva har NEF gjort for deg?’’ Jeg håper at en fremtidig NEF Ung-leder kan gjøre det samme, og at innlegget oppsummerer hvor viktig det var å etablere dette prosjektet i 2018.

Takk for gode spørsmål fra våre medlemmer!

Publisert: 17.06.2019

Les mer

NEF Ung logo