Reagerer på leilighetsnormen – Feilslått boligpolitikk

- Meglere rapporterer om at de ofte møter 30-40 visningsdeltakere på leiligheter som selges under 35 kvm. Det er åpenbart tilbudsmangel, særlig i Oslo.

Mange unge foretrekker å eie en mindre leilighet selv, istedenfor å være låst i leiemarkedet. Rett og slett fordi det er mer økonomisk å nedbetale på sitt eget lån, enn noen andre sitt.

Unge (særlig single og aleneboende) ønsker å bo sentralt, og har dette som et hovedkriterium i boligjakten. Dette har vært en stabil trend, som gjerne knytter seg til at man ønsker å bosette seg «der det skjer» nært studiemiljø, bysentrum og andre fasiliteter.

Våre medlemmer (i NEF Ung) er i stor grad eiendomsmeglere i starten av sin karriere, og som hovedsakelig selger typiske førstegangsleiligheter. Særlig i Oslo er det et voldsomt press på småleilighetene. Vi mener leilighetsnormen bidrar til dette.

Leilighetsnormen legger føringer på hvor mange leiligheter man kan bygge innenfor visse størrelser i et boligprosjekt i sentrumsnære strøk i Oslo. Det er særlig to begrensninger som gjør unges boligdrøm utfordrende:
Ingen leiligheter kan være under 35 kvadratmeter.
Ikke flere enn 35 prosent av leilighetene kan være mellom 35 og 50 kvadratmeter.

Det er klart at når folketallet stiger, uten at mengden små leiligheter øker, vil dette presse mange unge og single bort fra boligmarkedet.

- Helt konkret ønsker vi flere leiligheter rundt 35 kvadratmeter, slik at tilbudssiden møter de unges etterspørsel i Oslo-markedet.

Moderne bomiljø

I dag finnes det også en rekke smarte løsninger for å sikre best mulig bokvalitet. En liten leilighet krever nøye gjennomtenkt planløsning, innredning og utnyttelse av areal. Dette er fullt mulig å få til i 2020, uten at det blir for trangt.

Publisert: 24.11.2020

Les mer

NEF Ung logo