Reiser og opplevelser med NEF Ung

Enten du ønsker å arbeide i styret i NEF Ung eller ønsker å engasjere deg som medlem, kan du vente deg mange gode opplevelser og reiser.

Som en landsdekkende forening med fokus på nettverksbygging avholder vi i lag med NEF en rekke arrangementer på tvers av landet. Som styremedlem i NEF kan du også få erfaring i å avholde egne arrangementer. I tillegg reiser styret i NEF Ung rundt på en rekke bransjerelaterte arrangementer, samt skolebesøk.

Nåværende styre har blant annet reist til følgende arrangementer og destinasjoner:

2021:

- Arendalsuka - Arendal

- Bransjearrangement med NEF Rogaland - Stavanger

- Bransjearrangement med NEF Møre og Romsdal - Ålesund

- NEFs Høstkonferanse - Oslo

- Proptech konferansen - Oslo

- NEF og Selvaag sin Boligkonferanse - Oslo

- Universitetet i Sørøst-Norge - Bø

- Høgskolen i Innlandet - Rena

- Høgskulen på Vestlandet - Sogndal

- Handelshøyskolen BI - Trondheim

- Handelshøyskolen BI - Bergen

- Handelshøyskolen BI - Oslo


2022:

- Skolebesøk og studentkveld Nord-Universitet - Bodø

- Konferansen: Boligmarkedet 2022 - Oslo 

- Tur til Dyreparken - Kristiansand

- Landsmøte og vårkonferanse - Kristiansand

- Årlig muntlig drill for studenter - Digitalt

- Programseminar på Handelshøyskolen BI med næringslivsaktører - Oslo

- Proptech konferansen - Oslo

- Båttur i regi av NEF Oslo & Akershus - Oslo

- Arendalsuka - Arendal

- Sommerfest med NEF Vestland - Bergen

- Høstfest NEF Innlandet - Hamar

- Høstfest med NEF Telemark, Vestfold, Buskerud - Tønsberg

- Bransjetreff for eiendomsmeglerstudenter - Sogndal

- Konferanse: Boligmarkedet 2022 - Oslo

- Meglerbar - Oslo

- Cageballturnering - Oslo

- Eiendomsdagene 2022 BI - Oslo

- Bransjekveld for eiendomsmeglerstudenter - Bø

- Årsavslutning, kurs og meglerbar. NEF Ung i samarbeid med NEF TVB - Drammen

- NEFs Høstkonferanse - Oslo

- NEF 90 år julebord - Oslo


Uavhengig av hvor du arbeider som megler i landet, er du hjertelig velkommen til å stille til valg for neste styreperiode.

Les mer

NEF Ung logo