Styret i perioden 2021-2023

Rekruttering av nytt styre

Har du lyst til å stille til valg som styremedlem i NEF Ung for perioden 2023-2025?

NEF Ung skal skape en faglig og sosial arena hvor unge eiendomsmeglere kan  utveksle erfaringer, kunnskap og bygge nettverk på tvers av hele meglerbransjen.  


NEF Ung skal søke å fremme samhold og gode kollegiale forhold mellom  medlemmene. Henvendelser til offentlige myndigheter og andre organisasjoner skal  skje gjennom eller i samråd med Norges Eiendomsmeglerforbund.

Som en del av styret i NEF Ung kan du blant annet være med på følgende:

- Arrarangere årlige eventer/konferanser
- Bidra til positiv nettverksbygging og erfaringsutveksling på tvers av bransjen
- Få erfaring i styrearbeid og arbeid i en forening
- Arbeide for gode rammebetingelser for unge eiendomsmeglere i bransjen
- Representere foreningen utad og være et synlig talerør for unge i bransjen
- Samarbeide med Norges Eiendomsmeglerforbund
- Holde innlegg og foredrag
- Reise på tvers av landet på bransjetreff 
- Knytte kontakt med utdanningsinstitusjonene som tilbyr eiendomsmeglerutdanning

Det blir avholdt årsmøte hvor det nye styret velges, etterfulgt av meglerbar.

For å kunne stille til valg må man oppfylle medlemsvilkårene og melde seg inn som medlem i NEF Ung.

Påmelding til eventet og meglerbar.

Les mer

NEF Ung logo