Relevante medhjelperstillinger

Eiendomsmeglerstudiet åpner for at studenter kan jobbe som back office allerede fra førsteskoledag, gitt at de består medhjelpereksamen innen første semester. Ordningen fører til at studentene kan tilegne seg relevant praktisk erfaring ved siden av den teoretiske skolehverdagen. Landets eiendomsmeglerforetak benytter seg av ordningen, og svarer derfor med å rekruttere studentene tidlig.

- Bransjen er heldig som har en slik velfungerende ordning. Dette bedrer studentenes karakterer og samtidig ruster de bedre til yrkeslivet, forteller Anders Kløvning i NEF Ung.

Arbeidstakers ansvar

Noen meglerforetak vil hevde at du lærer alt på jobb, og at du med trygghet kan jobbe 100 % vedsiden av studier. I om lag halvparten av fagene vil denne påstanden være korrekt, men det er viktig å merke seg at bachelorgraden inneholder mange fag du ikke vil lære om på et eiendomsmeglerkontor, som for eksempel matematikk, finans, statistikk, mikro- og makroøkonomi. Vi i NEF Ung oppfordrer deg til å møte opp i forelesninger og sørge for å henge med i undervisningen. En god kombinasjon av teori og praksis skaper de beste meglerne.

Arbeidsgivers ansvar

Vi må ikke undervurdere hvor mye medhjelperne faktisk har lov til å gjøre. Innhenting av opplysninger, utforming av salgsoppgave/annonser, holde visninger, lage kontrakter, klargjøre dokumenter som skal tinglyses, mindre deler av oppgjørsbiten og overtakelse er eksempler på dette. Det skal være lærerikt å jobbe på et meglerkontor, og da må foretakene bidra til rutiner som gjør hverdagen givende.

Sunnere konkurranse

I 2019 kan vi med trygghet si at studieløpet er mer rettet mot næringslivet og har flere relevante fag. I tillegg tror vi at antall studenter er bedre tilpasset etterspørselen i bransjen. Eiendom Norge, NEF og meglerforetakene har stort fokus på nyutdannede og at denne gruppen skal ivaretas på en god måte. Det er mer fokus på fag, kvalitet og innovative løsninger. Studentene kan i dag være mer selektiv i valg av arbeidsplass, forvente mer og bruke lengre tid på en god beslutning.

NEF Ung følger nøye med

Ambisjonen er at NEF Ung skal ha et godt samarbeid med alle skoler hvor det utdannes eiendomsmeglere. Vi skal være tett på linjeforeningene, studieledere og holde jevnlig dialog med bransjens medhjelpere og studenter. For studenttilknyttede medlemmer i NEF tar vi gjerne i mot tips til forbedringer på studiet, hverdagen som medhjelper eller tilbakemelding på hva som beveger seg blant de unge i bransjen. NEF Ung er engasjert i din hverdag som student og medhjelper. Bruk studietiden godt og ta kontakt med oss om du har saker som engasjerer deg.

Publisert: 16.01.2019

Les mer

NEF Ung logo