Nestleder Charlotte Lunde er NEF Ung sitt bindeledd til utdanningsinstitusjoner og linjeforeninger.

Stadig flere meglere med mastergrad-kompetanse

Eiendomsmegleryrket har fått et kompetanseløft over tid. De som utdanner seg i dag tar en bachelorgrad omfattet av både eiendomsmegling, jus og økonomi. En bachelor i Eiendomsmegling er en solid og relevant utdanning, som åpner døren til et bredt arbeidsmarked. De fleste med denne utdannelsen velger å bli eiendomsmeglere. Andre vil jobbe innenfor eiendomsutvikling, forvaltning, byplanlegging, bankvirksomhet og andre områder i tilknytning til eiendomsbransjen.

BI er den største tilbyderen av eiendomsmeglerutdanning i Norge, og har hatt dette studiet siden 1991. I dag ser vi en studieplan med fag som, bedriftsøkonomi, finans, mikro, makro, matematikk og statistikk. I tillegg til ‘’meglerfagene’’ som eiendomsjus, markedsføring og oppgjør. Det tilbys også valgkurs og internshipordning.

Med en bachelor i eiendomsmegling kan følgende masterstudier være aktuelle for deg:

• Eiendomsutvikling
Med en master i eiendomsutvikling blir du en sentral tilrettelegger, forhandler, koordinator og planlegger i prosjekter som utvikler og foredler fast eiendom for økt lønnsomhet og samfunnsriktig utnyttelse, særlig i tidlig fase av utviklingsprosjekter. Du vil blant annet kunne arbeide med utvikling og ledelse av eiendomsprosjekter innen privat, offentlig og frivillig sektor, eller i utvikler-/rådgivningsmiljøer.

Master i forretningsjus og økonomi
Med en master i forretningsjus og økonomi har du en dobbelkompetanse som er attraktiv i næringslivet, advokatbransjen og i offentlig forvaltning.

• Entrepreneurship and Innovation
Med en mastergrad i entreprenørskap og innovasjon vil du ha kunnskap og ferdigheter for å kunne starte og utvikle din egen virksomhet, og følge din egen lidenskap. Du vil også bli en relevant og attraktiv kandidat for å jobbe med restrukturering og innovasjon i eksisterende virksomheter i en rekke bransjer.

• Strategic Marketing Management

En master i strategisk markedsføringsledelse vil gi deg et solid grunnlag for lederstillinger i markedsorienterte organisasjoner. Dette er et program i lederutdanning så vel som i markedsføringsutdanning. Med denne graden vil du kunne jobbe i et bredt spekter av virksomheter og bransjer.

• Leadership and Organisational Psychology
Med en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi, vil du være en relevant og attraktiv kandidat for et stort antall stillinger på ledernivå i en rekke organisasjoner.

• Applied Economics
Med en Master of Science in Applied Economics-grad vil du være en relevant og attraktiv kandidat for et stort antall stillinger, både i privat og offentlig sektor. Siden de grunnleggende konseptene i økonomi er overførbare, vil du kunne jobbe over hele verden.

‘’Metode’’ som valgkurs kvalifiserer også til masterdelen av siviløkonomstudiet. I tillegg kan man også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs.

Kompetanseløftet vi ser i eiendomsmeglerbransjen bidrar til digital effektivitet i administrative oppgaver, og frigir tid til den rådgivende kundeoppfølgingen. I internasjonal sammenheng er vi et effektivt boligmarked, med høyt utdannede eiendomsmeglere.

Artikkelen er skrevet av NEF Ung Media.

Publisert: 12.04.2021

Les mer

NEF Ung logo