Nestleder er ansvarlig for: Ansvar for rekruttering og bindeledd til utdanningsinstitusjonene (meglerstudentene).

Stilling - Nestleder

Søk på stillingen som nestleder

Ansvarsområde:

Nestleder er ansvarlig for den daglige driften av styret, og har det overordnede ansvaret for alle

aktiviteter i regi av NEF Ung.

Hovedoppgaver:

-Bistå utarbeidelse av styrets stragi og fremdriftsplan

-Ivareta vedtektenes forpliktelser

-Delaktig i styremedlemmenes oppgaver

-Bindeledd til utdanningsinstitusjonene og linjeforeningene

-Bindeledd til NEFs lokalforeninger

Les mer

NEF Ung logo