Ukens meglerprofil - Carl Geving

Navn: Carl Geving

Stilling: Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund

Hvordan havnet du i meglerbransjen?

Jeg hadde lyst til å jobbe for eiendomsmeglernes interesser, og ble tiltrukket av bransjen fordi den er så viktig for folk flest og for samfunnsøkonomien. I jobben som daglig leder i NEF har jeg god nytte av lang erfaring fra regjeringsapparatet og advokatbransjen. 

Hva er det beste med jobben din?

Denne jobben blir aldri kjedelig! Eiendomsmeglerne er utrolig omgjengelige og fine folk. I NEF er jeg omgitt av en liten stab med veldig dyktige og hyggelige medarbeidere. Ingen dager er like. 

Vi står i kontinuerlige utfordringer og samarbeider med alt fra tillitsvalgte i NEF, egen næring og tilstøtende næringer, rikspolitikere, lokalpolitikere, byråkrater i departementer, direktorater og tilsyn, akademia, analysebyråer og media, til de mange ulike interesseorganisasjonene som har en interesse i eiendomshandel. 

Jeg liker kompleksiteten i jobben, og er stolt av å representere de beste eiendomsmeglerne i verden! Den beste følelsen er når jeg møter medlemmer som er stolte av yrket sitt, og takknemlige for den jobben NEF gjør for meglerbransjen.

Hvilket inntrykk tror du folk sitter igjen med etter å ha møtt deg?

Jeg håper at medlemmene opplever at jeg representerer dem på en god måte, og at samarbeidspartnere opplever at vi finner gode løsninger. Jeg er ganske grundig i arbeidet og har høye forventninger til de jeg jobber sammen med, men håper at folk også opplever meg som real og omgjengelig.

Også tror jeg folk oppfatter meg som veldig engasjert i det jeg driver med. Jeg har en rolle som er synlig for mange, men håper og tror at jeg blir oppfattet mer uformell og tilgjengelig når vi møtes personlig. 

Hvis du skulle jobbet med noe helt annet, hva ville det vært?

Jeg har gjort mye forskjellig og drømmer ikke om å gjøre noe helt annet. Jeg er veldig engasjert i NEF!

Hva gjør du for å koble av?

Friluftsliv, trening, venner, familie. Den beste måten å «tømme hjernen» på er å se en god Liverpool-match! 

Har du noen dårlige sider?

Mange, den dårligste må være at jeg alltid er pålogget. Det første jeg gjør før jeg står opp, og det det siste jeg gjør før legger meg er å sjekke mobilen... 

Hva er meglerbransjens største utfordring?

Vi må bruke meglerkompetansen maksimalt, og sørge for at meglere kan ta seg godt betalt for arbeid av god kvalitet. Hvis alle konkurrerer på pris og lite annet, er jeg redd for at vi vanner ut meglerrollen.

Digitalisering gjør det mulig å automatisere de repetitive oppgavene, og da kan meglerne bruke mer tid på å rådgi og hjelpe kundene. Godt meglerarbeid er avgjørende for at både selger og kjøper skal bli fornøyd. Vi må bli enda flinkere til å synligjøre verdien av å bruke eiendomsmegler. 

Hvis du var leder i NEF Ung, hva ville opptatt deg?

NEF Ung har startet veldig bra med å sette lys på saker som opptar mange unge, og er en viktig stemme i debatten om opplæring, utvikling og vilkår for fullmektiger.

Dette handler om bransjens utvikling og eiendomsmeglernes fremtid, og hva er vel mer naturlig enn at de som skal styre bransjen i fremtiden vil være med å sette sitt preg på dagens bransje. Jeg tror jeg ville vært opptatt av mye av det samme som NEF Ung adresserer i dag.

Hva er avgjørende for at NEF Ung-prosjektet skal lykkes?

Det er viktig med et jevnt aktivitetsnivå i ulike deler av landet, som samler og engasjerer unge meglere. NEF Ung har vært flinke til å synliggjøre sakene det jobbes med. Fortsett med det. 

Hva er dine beste tips/råd til unge meglere og fullmektiger?

Lær av de aller beste eiendomsmeglerne. Vær tålmodig, det kan ta tid å bygge en portefølje. Ikke la deg friste til å kutte svinger for å oppnå raske salg. Legg vekt på kvalitet. Har du fornøyde selgere og kjøpere vil du få flere oppdrag. 

Hvordan utøves megleryrket i 2030?

Sannsynligvis har vi digitalisert bort det meste av rutineoppgaver og selve transaksjonen vil nok være mer transparent og effektiv enn i dag. Selv om motkreftene vil være sterke, tror jeg at megleryrket vil være enda mer kompetansedrevet enn i dag.

Både fag- og relasjonskompetanse blir viktig og meglerne vil bruke mer av sin tid på individuell rådgivning til selgere og kjøpere. Hvis bransjen forvalter sitt ansvar godt, tror jeg meglernes anseelse vil være enda høyere i 2030. Her vil Norges Eiendomsmeglerforbund spille en helt sentral rolle. 

Publisert: 04.10.2019

Les mer

NEF Ung logo