Ukens meglerprofil - Christian Vammervold Dreyer

Navn: Christian Vammervold Dreyer

Arbeidssted: Eiendom Norge

Stilling: Administrerende direktør

Hvordan havnet du i meglerbransjen?

Etter militæret startet jeg på jus studiet. Jeg synes studiet var interessant, men ønsket et mer praktisk rettet studie som også inkluderte juridiske fag, og valget falt ned på eiendomsmegling. Allerede på jussen hadde jeg startet å holde visninger for Exact/OBOS på Lambertseter, og i løpet av første året på BI startet jeg som megler i kjeden Eiendomsringen på Røa i Oslo. Resten av studiet tok jeg da på deltid ved siden av jobb.

Hva er det beste med jobben din?

Som eiendomsmegler har du stor påvirkningskraft på å kunne skape egen suksess, noe som appellerte mye til meg. Dessuten kreves det mange ulike kompetanseområder som eiendomsmegler, som f.eks. jus, salg og ikke minst mellommenneskelig, noe som skaper spennende og krevende utfordringer i hverdagen. Men det aller beste i mine øyne var det å bidra til at forbrukerne får innfridd drømmene sine i å kjøpe ny bolig eller oppnådd trygge og gode salg.

Det beste med jobben min i dag er å kunne jobbe langsiktig for at bransjen vår utvikler seg på best mulig måte og jobbe for best mulig rammebetingelser for oss alle enten det er meglere eller forbrukere.

Hvilket inntrykk tror du folk sitter igjen med etter å ha møtt deg?

Det er vanskelig å vurdere seg selv. Men jeg håper de beskriver en positiv, løsningsorientert og kunnskapsrik person med høy integritet, som også ikke klarer å la være å ta del i en diskusjon. 😊

Hvis du skulle jobbet med noe helt annet, hva ville det vært?

Da jeg vokste opp så ville jeg bli journalist, men la det vekk da jeg ble stadig mer interessert i jussen. Jeg har etter 23 år valgt å gå ut av eiendomsmeglingsbransjen, noe som er rart og vedmodig. Men etter å ha jobbet bransjepolitisk for bransjen både i OAEF, NEF og Eiendom Norge så er det naturlig for meg å jobbe med politisk arbeid og kommunikasjon, noe jeg kommer til å gjøre i Fredensborg fra neste år.

Hva gjør du for å koble av?

Jeg er ganske god på å koble av enten med familie eller venner. Men er lidenskapelig fotballinteressert, og forsøker å få med meg flere kamper i uken. Og har de siste årene blitt helt avhengig av å spille Fantasy Premier League, bruker uforholdsmessig tid på et spill som gir deg 90% skuffelser. 😉

Har du noen dårlige sider?

Jada, har en lang liste. Alt fra manglende teknisk kompetanse, bli en bedre lytter og litt mindre sjokkis på hverdager. Det å være den beste versjonen av seg selv bør være noe alle bør ha som mål, samtidig som det er viktig å nyte de gode øyeblikkene livet gir deg.

Hva er meglerbransjens største utfordring?

Den største utfordringen bransjen har er å evne å omstille i en verden som går stadig raskere og blir stadig mer digital. De siste årene har vi tatt store skritt, endringsviljen er større enn noen sinne. Og det er ofte viljen som er det mest krevende, evnen har jeg stor tro på at er der. Jeg føler meg trygg på at bransjen klarer å stå i dagens omstillingsbehov, men det kommer ikke av seg selv og krever et kontinuerlig fokus.

Hvis du var leder i NEF Ung, hva ville opptatt deg?

Fortsett det dere har begynt på, still krav til de rundt dere, enten det er egne medlemmer, bransjeforeningene eller foretakene. Sett på dagsorden egne politiske saker, gjerne på tvers av det bransjeforeningene sier. Dere skal være en utfordrer og jeg tror det er gjennom eget politisk engasjement dere får en lojal medlemsmasse. Sosiale arrangementer er vel og bra, men det er opplevelsen av at noen kjemper din sak at du skaper en forening med et solid fundament. Dere er flinke!

Hva er avgjørende for at NEF Ung-prosjektet skal lykkes?

Svarte på det i saken over.

Hva er dine beste tips/råd til unge meglere og fullmektiger?

Eiendomsmeglingsbransjen er en krevende bransje å etablere seg i.

Unge meglere/fullmektiger bør velge foretak som er villig til å investere i deg som person, som har den tålmodigheten som ofte kreves for at du skal få tid til å lykkes. Dette er selvfølgelig vankselig å vite på forhånd, men still mange spørsmål, da vil det ofte gi deg et helhetsinntrykk som peker deg i en retning.

Vær bevisst på hvor du starter, og da tenker jeg ikke kun på hvilket foretak. Det er utfordrende å ha sin første arbeidsplass i områder der konkurransen er hardest og kundene er mest krevende.

Som fullmektig bør du jobbe strukturert og kundeorientert, og du må være tålmodig og søkende etter å hele tiden finne forbedringer i måten du jobber på. Å hente erfaringer fra etablerte meglere er bra, men du må finne din form og din stil. Dette kan ta tid, og det er ofte detaljer som endrer resultatene.

Hvordan utøves megleryrket i 2030?

Det eneste som er sikkert er at vi i dag ikke vet hvordan det utøves. Men jeg tror og håper at megleryrket primært inneholder rådgivningsfunksjoner i kontakt med kundene, og nærmest alle rutineoppgaver er automatisert. Denne omstillingen er helt avgjørende for at bransjen skal være konkurransedyktig i fremtiden.

Publisert: 11.10.2019

Les mer

NEF Ung logo