Ukens Meglerprofil - Daria Zuzanna Dymarska

Navn: Daria Zuzanna Dymarska
Arbeidssted: EIE Stovner
Stilling: eiendomsmeglerfullmektig

Hvordan havnet du i meglerbransjen?

Jeg har alltid vært interessert i arkitektur, lovverket og psykologi. Drømmen var alltid å jobbe med noe betydelig og viktig for andre. Jeg liker at meglerbransjen er preget av høyt tempo og variasjon i hverdagen. Samtidig finner jeg stor glede i å jobbe med så mange ulike mennesker og ulike behov, da får man hele tiden utfordret seg maksimalt.


Hva er det beste med jobben din?

Det beste med jobben min er rett og slett fornøyde kunder. Den jobben jeg gjør er viktig for andre og igjen få anerkjennelse for det gir meg selvtillit og videre drivkraft. Man er ansvarlig for egen karriere og egen suksess.

Hvilket inntrykk tror du folk sitter igjen med etter å ha møtt deg?

Jeg er en veldig blid person og tror kunden opplever at det er veldig enkelt å komme i kontakt med meg. I tillegg er jeg profesjonell og tillitsfull. Jeg tar hvert salg personlig og ønsker alltid kundens beste, det er en følelse jeg tror de fanger veldig fort.

Hvis du skulle hatt et annet yrke, hva ville det vært?

Som sagt så er jeg veldig interessert i boliger, mennesker og lovverket. Jeg vurderte også i starten å bli enten advokat eller arkitekt, men fant ut at eiendomsmegler yrket passet perfekt for meg. Men skulle det vært noe annet måtte det vært en av de to.

Hva gjør du for å koble av?
Jeg fordyper jeg meg gjerne i en bok eller går en lengre tur med hunden min.


Hva er meglerbransjens største utfordring?

Jeg synes bransjen har en utfordring med å fremheve hvor mange aspekter det er i bolighandelen. Meglere må i dag ha allsidige ferdigheter, og kunne mye om blant annet. jus, økonomi, lån, forsikring, byggteknisk tilstand, interiør og fotografering. Dette er ferdigheter som ikke kan replikeres i eks. selge selv tjenester, og det er derfor viktig at meglerbransjen ikke selger seg selv «billig» når eksterne leverandører hever sine priser over nyttår ifbm. endringen i avhendingsloven. Meglere er også underlagt strenge regler når det kommer til hvitvasking. Her må foretakene stå samlet om å informere markedet og kundene om hvor mye arbeid som ligger bak en boligsalgprosess.

Hvis du arbeidet i NEF Ung, hvilke saker ville du vært opptatt av?

Jeg synes NEF Ung allerede gjør en utrolig god jobb, mitt fokus ville vært å hjelpe unge meglere med å bygge selvtillit tidlig i prosessen. Det er et kjempetøft yrke og du må være motivert hele veien, så det å være der for de, gi de støtten og tryggheten de trenger i starten av karrieren sin er veldig viktig. I likhet med samfunnet for øvrig er vi en bransje i kontinuerlig endring, og det kan være overveldende i starten da forventningene om at man er faglig sterk kombinert med forståelse av hvordan alle mekanismer fungerer. Informasjon og erfaringsdeling som når unge meglere, vil avhjelpe dette og skape trygghet og motivasjon for veien videre.

Hva er dine beste råd til unge som i dag starter sin karriere innen meglerbransjen?

Start som medhjelper i et område du ser for deg at du vil etablere deg som megler, det vil hjelpe deg med å synligjøre deg i område allerede fra starten. Vær nysgjerrig og pågående. Gjør det du kan for å bli med på kundemøter og visninger, det gir deg mye erfaring på tidlig tidspunkt.

Hvordan utøves megleryrket om 10 år?

Jeg håper og tror at megleryrket alltid vil være tett samarbeid mellom kjøper, selger og megler. Det snakkes mye om digitalisering, noe som helt sikkert treffer oss også, men i positiv forstand gjennom smartere datafangst og enklere prosesser, slik at vi kan bruke mer tid på premium rådgiving og forbedre kundeopplevelsen i sin helhet.

Les mer

NEF Ung logo