Ukens Meglerprofil - Jens Myhrstad

Navn: Jens Myhrstad

Arbeidssted: DNB Eiendom Oslo

Stilling: Eiendomsmegler

- Hvordan havnet du i meglerbransjen?

Jeg har alltid hatt en interesse for bolig, men også mellommenneskelige relasjoner. Da jeg var 17-18 år tok jeg et valg om å bli eiendomsmegler. I dette yrket får jeg muligheten til å iverksette disse interessene, og opplever å ha utviklet salgsferdigheter som gjør at jeg hver dag trygt og kjapt får bidra til at folk får solgt boligen sin. Jeg har også gjennom disse årene utviklet en lidenskap til yrket mitt, og funnet min arbeidsmetodikk for å nå målene mine.

- Hva er det beste med jobben din?

Jeg føler meg heldig som opplever å glede meg til jobb hver dag. Å skape gode relasjoner med kunder, innfri og overgå deres forventninger er noe av det som motiverer meg. Det finnes ingenting som er bedre enn et salg hvor selgeren og kjøperen er fornøyd. Utover dette opplever jeg å stadig lære og utvikle meg, noe som gjør at jeg alltid kan strebe etter å nå nye mål.

- Hvilket inntrykk tror du folk sitter igjen med etter å ha møtt deg?

I tråd med tilbakemeldinger og selvrefleksjon fremstår jeg som en imøtekommende, åpen og ærlig person som trygt, kjapt og profesjonelt kan selge boligen deres.


- Hvis du skulle hatt et annet yrke, hva ville det vært?

Jeg ville nok ha jobbet i et yrke hvor jeg kan drive med mellommenneskelige relasjoner i form av å hjelpe andre. Samtidig liker jeg salgsbiten og opplevelsen av å hele tiden utvikle meg og nå mål. Jeg husker jeg var innom tanken om shippingsmegling.

- Hva gjør du for å koble av?

Jeg har alltid hatt en interesse for fotball, og slapper godt av med å se fotballkamper. Ellers kobler jeg av med å bruke tid med venner og familie.

- Hvis du arbeidet i NEF Ung, hvilke saker ville du vært opptatt av?

NEF Ung gjør en fantastisk jobb. Jeg tror at ved å tilføre salgsopplærinq som en del av eiendomsmeglerutdannelsen vil det kunne styrke fagfeltet og fremtidige megleres ferdigheter og utgangspunkt.

- Hva er dine beste råd til unge som i dag starter sin karriere innen meglerbransjen?

Vær presis, vær deg selv, vær villig til å jobbe, aldri slutt å lære og pass på å ha fornøyde kunder. Dette har bidratt til min suksess.

- Hvordan utøves megleryrket om 10 år?

Jeg tror at megleryrket kommer til å utvikle seg i tråd med tiden vi lever i. Økt kunnskap, større fokus på mellommenneskelige relasjoner, og teknologi vil gjenspeilet yrket i høyere grad og stadig bli viktigere. Den største forskjellen i fremtiden vil nok være at papirarbeidet vi i dag sitter med, vil forsvinne i takt med teknologien og fristille megleren i høyere grad til å prioritere kunder.

Les mer

NEF Ung logo