Ukens meglerprofil - Mikal Fjellvang

Ukens meglerprofil - Mikal Fjellvang

Navn: Mikal Fjellvang

Arbeidssted: Utleiemegler Sør

Stilling: Daglig Leder / Eiendomsmegler

Hvordan havnet du i meglerbransjen?

Jeg tok faktisk fagbrev som elektriker før jeg startet på meglerstudiet. Min mor er eiendomsmegler, og jeg har alltid syntes det virket som et spennende yrke med en variert arbeidshverdag.

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med jobben er at ingen dager er like og man møter utrolig mange mennesker i ulike livssituasjoner. Den følelsen når man får lander et nytt oppdrag, eller når man signerer en leiekontrakt er klart noe av det beste med jobben. Det er også utrolig givende når man får hyggelige meldinger fra fornøyde kunder.


Hvilket inntrykk tror du folk sitter igjen med etter å ha møtt deg?

Jeg håper våre utleiere sitter igjen med inntrykk av at jeg er en ærlig og pålitelig megler, som gjør alt jeg kan for å få leid ut boligen deres. For leietakernes del håper jeg de sitter igjen med at jeg holder det jeg lover og sørger for at de blir sett og at deres rettigheter blir ivaretatt.

Hvis du skulle hatt et annet yrke, hva ville det vært?

Det føles naturlig å si elektriker, siden det er hva jeg har vært tidligere. Men skulle jeg prøvd et nytt yrke så tror jeg det å være lærer kunne vært noe for meg - en spennende jobb med mye forskjellige utfordringer.

Hva gjør du for å koble av?

Nå som jeg er blitt småbarnsfar så er det når jeg bruker tid med min kone og min datter at jeg virkelig kobler av.

Hva er meglerbransjens største utfordring?

Jeg tror overetablering er den største utfordringen, spesielt med tanke på meglere som ønsker å drive med bruktboligsalg. For oss som driver med utleiemegling, så er det nok å gjøre tilbudet vårt kjente for folk - at de kjenner til hvilke tjenester vi tilbyr.

Hvis du arbeidet i NEF Ung, hvilke saker ville du vært opptatt av?

Fortsette med det gode og viktige arbeidet dere allerede gjør. Jeg ville også vært særlig opptatt av tilrettelegging for praksisperioder under utdanning, for å få studentene så raskt som mulig ut i praksis på et meglerkontor.


Hva er dine beste råd til unge som i dag starter sin karriere innen meglerbransjen?

Mitt beste råd til unge meglere er å starte tidlig med å bygge nettverk innenfor eiendomsbransjen. Start tidlig med å besøke flere meglerkontorer for å vise at du ønsker å lykkes i bransjen. Har du mulighet til å få jobb som visningsassistent så bør du gripe sjansen, det er verdifull erfaring.


Hvordan utøves megleryrket om 10 år?

Jeg tror det utføres på en relativt lik måte som i dag. Det er klart at mange aspekter vil digitaliseres i stor grad og endre måten vi meglere jobber på. Det skjer mye spennende innenfor proptech. Men jeg tror ikke at mellommannsrollen og ønske om å ha en profesjonell part vil forsvinne. Det vil fortsatt være bruk for en profesjonell tredjepart med gode, effektive digitale verktøy.

Les mer

NEF Ung logo