Ukens meglerprofil - Randi Hollingen

Navn: Randi Hollingen

Arbeidssted: Notar Molde

Stilling: Eiendomsmegler MNEF, daglig leder og fagansvarlig

Hvordan havnet du i meglerbransjen?

Det kan en sprek, tidligere veddeløpshest for! Etter en alvorlig rideulykke med ryggskader, ble jeg rådet av legen til å finne en type jobb som var mer variert enn den stillesittende befrakterjobben jeg hadde. Etter å ha vurdert ulike muligheter, valgte jeg å studere eiendomsmegling i voksen alder. Med 3 små barn, tok jeg studiet på BI i Oslo på deltid og fikk meglerbrevet i 2003, som 37-åring.

Hva er det beste med jobben din?

At en kan styre dagene selv, den store variasjonen i arbeidsoppgaver og gleden en kjenner på hver gang en vinner et oppdrag eller får gode tilbakemeldinger fra en fornøyd kunde.

Hvilket inntrykk tror du folk sitter igjen med etter å ha møtt deg?

Jeg håper de synes de har møtt en blid og imøtekommende person med evne til å lytte på det de har å si, samt at jeg etterlater et inntrykk av å være både sterk i faget, strukturert og har evne til å levere hva jeg lover.

Hvis du skulle jobbet med noe helt annet, hva ville det vært?

I ungdommen vurderte jeg både å bli veterinær og advokat. Begge deler kunne fortsatt ha vært aktuelt om jeg skulle skrudd tiden tilbake.

Hva gjør du for å koble av?

Jeg er avhengig av jevnlig trening, og har skog og mark rett utenfor døra. Ellers setter jeg pris på å være sammen med gode venner og prate om alt annet enn eiendom. Skal jeg koble ut noen dager i strekk, er jeg glad i å reise på en storbyweekend, eller helt enkelt på hytta.

Har du noen dårlige sider?

Jeg er nok en litt utålmodig person. Så kan jeg også være litt for direkte i enkelte sammenhenger, hvor jeg med fordel kunne holde litt tilbake eller være litt mildere i formuleringen.

Hva er meglerbransjens største utfordring?

I en bransje som møter selge selv-løsninger og forenklinger av en del oppgaver med digital teknologi, er det viktigere enn noen gang å sette søkelys på eiendomsmeglerens rådgiverrolle og klare å synliggjøre overfor markedet hvilken merverdi vi tilfører en eiendomstransaksjon.

Hvis du var leder i NEF Ung, hva ville opptatt deg?

For å skaffe flere medlemmer og beholde de man har, må NEF Ung hele tiden jobbe med å være en viktig informasjonskanal og en attraktiv møteplass som en ikke kan la være å delta i. Det å stå sammen i et interessefellesskap gir både samhold og styrke og en stemme som høres. Dette har allerede gitt sitt første resultat med at NEF Ung fikk gjennomslag for sitt forslag om regelendring for muntlig eksamen på BI.

Hva er avgjørende for at NEF Ung-prosjektet skal lykkes?

Det må helt klart være at dette ikke bare blir et Oslo-fenomen, men at dere får med medlemmer fra hele landet.

Hva er dine beste tips/råd til unge meglere og fullmektiger?

Mange opplever det som ganske tøft å bli kastet ut i et marked med hard konkurranse om oppdragene. God oppfølging fra den ansvarlige megleren er viktig for å lykkes, men ta også selv initiativ til å snakke med og lære av de beste. Sett deg noen realistiske mål. Fullmektigtiden er en opplæringsfase på 2 år. Det tar tid å finne sin egen stil og måte å jobbe på. Vær forberedt på å måtte snuble og reise deg mange ganger før du har funnet din egen identitet som eiendomsmegler. Det finnes ingen snarveier til å lykkes, kun utholdenhet og godt arbeid.

Hvordan utøves megleryrket i 2030?

Frem til nå har nye digitale løsninger ikke endret bransjen, men bidratt til en forenkling og forbedring av en del tjenester. På sikt vil nok ytterligere innovasjon føre til en rasjonalisering av enda flere arbeidsoppgaver som i dag gjøres manuelt. Og det vil helt sikkert være et videreutviklet tilbud av selge selv-løsninger og hybridløsninger for de som bare vil gjøre litt selv.

Men noe kommer ikke til å forandre seg; jeg er sikker på at eiendomsmegleren vil ha en viktig samfunnsrolle også i fremtiden. Mennesket har til alle tider hatt bruk for forhandlere og mellommenn i avtaleinngåelser. Både kjøpere og selgere vil alltid ha behov for trygghet i en så viktig transaksjon som bolighandelen. Trygghet i form av god rådgivning, nøyaktig informasjon og presise avtaler. I boligmarkedet hvor jeg jobber, sluttes de fleste bolighandler etter forhandlinger mellom selger og kjøper. Gode forhandlinger kan ikke gjøres med en robot.

Publisert: 08.11.2019

Les mer

NEF Ung logo