Ukens meglerprofil - Vibeke Stavenes

Navn: Vibeke Stavenes

Arbeidssted: Proaktiv Eiendomsmegling

Stilling: Adm. Dir.

Hvordan havnet du i meglerbransjen?

Jeg er utdannet diplomøkonom fra BI. Når jeg var ferdig begynte jeg å jobbe på et lite meglerkontor. Etter en periode ønsket jeg å kunne mer om eiendomsmegling, og tok meglerstudiet som privatist ved siden av jobben. Jeg var borte fra bransjen noen år og jobbet med økonomi, men kom tilbake i 2002 og har vært i bransjen siden.

Hva er det beste med jobben din?

Jeg får lov til å jobbe med utrolig mye spennende og dyktige mennesker i en bransje som er i en voldsom utvikling. Det er fantastisk å se gleden, engasjementet og entusiasmen til meglerne når de har gjort en god jobb og får gode tilbakemeldinger fra fornøyde kunder, og det er utrolig gøy å ha fått være med å bygge først Postbanken Eiendomsmegling, så Aktiv Eiendomsmegling og nå Proaktiv Eiendomsmegling som en ren kvalitetskjede.

Det å kunne ha kun en agenda: nemlig å berike kundene våre, maks pris, trygt og effektivt, er utrolig godt. Å kunne rendyrke megling uten et bankstyre eller annet med sin agenda er et privilegium.

Hvilket inntrykk tror du folk sitter igjen med etter å ha møtt deg?

At jeg er rolig, lydhør og interessert. Jeg er veldig glad i mennesker, men tar sjeldent stor plass og liker godt å delta uten å være hovedpersonen.

Hvis du skulle jobbet med noe helt annet, hva ville det vært?

Jeg har jobbet med regnskap og er veldig komfortabel med tall og klare rammer. Samtidig er jeg glad i det dynamiske og kreative og kunne nok veldig gjerne jobbet med eiendomsutvikling, prosjekter eller næringsmegling. Kanskje vi skal etablere næringsmegling igjen som en del av Proaktiv plattformen.

Hva gjør du for å koble av?

Trener, går tur med hunden min, slapper av med en bok eller tv.

Har du noen dårlige sider?

Liker ikke å være uforberedt, litt lite sosial til tider.

Hva er meglerbransjens største utfordring?

Det er en bransje som ikke er klar over i hvor stor grad bruk av kompetansen skiller de gode resultatene fra de mindre gode, og formidling er noe veldig annet enn megling. På grunn av at de største meglerhusene er eiet av banker er grunnstrategien basert på at man har megling fordi man ønsker å treffe høyt motiverte lånekunder i riktig øyeblikk. Det gir bransjen en strategisk slagside slik at pris på tjenesten sammen med volum blir viktigere enn kvalitet.

Vi mener det å ikke bruke nok tid på kunder og interessenter går ut over kvaliteten i meglingen. Leverer man kvalitet har kunden vilje til å betale for det, og vi konkurrerer ikke bare på pris. Det har med stolthet til faget å gjøre - man skal være stolt av å jobbe som megler.

Hvis du var leder i NEF Ung, hva ville opptatt deg?

Utviklingen i kvaliteten i meglingen. Faget eiendomsmegling - hvordan være en best mulig rådgiver for våre oppdragsgivere. Vi har sannsynligvis verdens beste meglere i Norge, som er det landet hvor bransjen er mest regulert. Viktig å passe på at bransjen ikke blir for mye regulert, eller at det er feil ting som blir regulert, slik at markedet forblir velfungerende for både kjøper og selger.

I tillegg ville jeg vært opptatt av opplæringsprogram for fullmektiger - det er en praksisperiode på to år, hva gjør de ulike meglerhusene for å gjøre nyansatte til så gode meglere som mulig.

Hva er avgjørende for at NEF Ung-prosjektet skal lykkes?

Fokus på de rette tingene til rett tid.

Hva er dine beste tips/råd til unge meglere og fullmektiger?

Vær engasjert og vis det, ta initiativ, vær ærlig og lærevillig. Ikke gi opp når nedturene kommer for det gjør de, finn et meglerhus som har verdier og jobber på en måte du kan være stolt av og som du identifiserer deg med.

Hvordan utøves megleryrket i 2030?

I 2030 er yrket mye mer automatisert, men forhåpentligvis er det et mennesket i midten som binder det hele sammen og sørger for at kundene ivaretas og får ro og råd i ofte stressende situasjoner.

Publisert: 06.12.2019

Les mer

NEF Ung logo