Leder i NEF Ung Anders Kløvning peker på muligheten for å effektivisere meglerhverdagen.

Unge eiendomsmeglere vil spare tid og miljø – Bærekraft i fokus

Unge eiendomsmeglere vil spare tid og miljø – Bærekraft i fokus

Kun digitale prospekt og påmelding til alle visninger

Man behøver ikke å gå mange år tilbake i tid før det var vanlig å trykke 15 – 35 prospekt pr. boligsalg, som utskriftsversjon. Hvert eksemplar utgjorde cirka 60 – 80 sider. Vi kastet enorme mengder papir, både fra visninger, befaringer og kontraktsmøter. Det gikk varmt i printeren på kontoret med utskrift av skjøter, pantedokumenter, kontrakter, fullmakter, oppgjørsdokumenter, kopi av legitimasjoner osv. Omtrent all dokumentbehandling var fysisk, istedenfor elektronisk. Pandemien lærte oss at dette var unødvendig ressursbruk. E-signering og digitale prospekt er mer en godt nok, spesielt i 2022.

Nå som pandemien (forhåpentligvis) er over, er det ekstremt viktig at meglerbransjen rister av seg gamle vaner – og fokuserer på miljøhensyn og bærekraftig drift. Et hvert meglerhus burde ha som ambisjon å bli papirløst i løpet av 2022 – 2023. I tillegg til en digital opptrapping ønsker vi langt mer effektive visninger.


Effektive visninger med potensielle budgivere

Visninger er ikke ment for nysgjerrige naboer og tilfeldige forbipasserende. Det er reelle interessenter vi ønsker å bruke tid på.
Det er egentlig ganske rart at man annonserer en visning offentlig, setter ut et visningsskilt i gata og venter i spenning på hva som vil skje. Dette er kanskje «satt litt på spissen,» men uten noe form for påmelding vet ikke megleren om det kommer 0 eller 25 personer inn døra. I mange tilfeller vet ikke megleren engang hvilke kandidater som burde brukes mest tid på. Kanskje var det en tilfeldig forbipasserende, eller den nysgjerrige naboen som ble viet mest oppmerksomhet? Ved påmelding vil megleren snakke med interessentene i forkant, og være forberedt på hvem som møter opp – og hva de er opptatt av.


Et åpenbart forbedringspotensial

- Jeg skulle likt å vite hvor mange arbeidstimer meglerbransjen totalt sett bruker på visninger, hvor det ikke dukker opp noen interessenter i det hele tatt, sier Anders Kløvning i NEF Ung.

Dette kunne vært unngått og avlyst, om man på forhånd visste at det var null påmeldte.

I motsatt tilfelle kan megleren sette opp én ekstra visning eller alliere seg med en ekstra visningsassistent, dersom antall påmeldte blir høyere enn ventet. Påmelding vil også gjøre at oppfølging av interessenter starter på et tidligere tidspunkt, enn selve visningsdagen. Dette gagner alle. Bransjen trenger nok både fellesvisninger (for effektiviteten) og privatvisninger (for kvaliteten), men selve påmeldingsbiten burde alltid være der. Dette gir en god indikasjon på oppmøte og interesse, bedre kartlegging i forkant, og samtidig trenger ikke påmeldingsportalen å være til hinder for drop in-interessenter. Kort oppsummert vil digitale prospekt spare miljøet, og påmeldingsvisninger vil spare tid. I sum vil disse to tiltakene være bærekraftige prioriteringer for meglerbransjen i Norge.

Artikkelen er skrevet av NEF Ung Media.

Les mer

NEF Ung logo