NEF UNG SKAL VÆRE HELE NORGES GODE START PÅ MEGLERKARRIEREN

Bli medlem

Om NEF Ung

Foreningen

NEF Ung er en landsomfattende underorganisasjon av Norges Eiendomsmeglerforbund.

Gjennom mangfold, kultur og et fremtidsrettet fokus ønsker vi å involvere oss i hva næringslivet skal være for Norge i fremtiden.

Vår samfunnsoppgave er å skape en faglig og sosial arena hvor de unge i eiendomsbransjen kan utveksle erfaringer, kunnskap og bygge nettverk.

Politisk engasjerer vi oss for en trygg bolighandel.

Historie

Under NEFs landsmøte i Bergen den 24. mai 2018 ble NEF Ung formelt vedtatt som en underorganisasjon til Norges Eiendomsmeglerforbund. Landsmøtevedtaket var enstemmig.

• Foreningen ble stiftet den 24. mai 2018.

NEF Ungs første formelle årsmøte ble avholdt i Oslo den 8. mars 2019.

Om NEF

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for meglere. Forbundet ble stiftet 12. desember 1932. Alle medlemmene er også tilknyttet én av NEFs ti lokalforeninger. Les mer her.

Administrerende direktør er Carl O. Geving.

Valgkomité 2021 - 2023

Valgkomitéens oppgave er å finne kandidater til organisasjonens styre.

Komitéleder – Marcus Blohm

Komitémedlem – Tiri-Alette Dahl

Komitémedlem – Henrik M. Riksfjord


 

Styret

Styret representerer NEF Ung utad og er ansvarlig for organisasjonen.

Ingeborg Holten Hjemdal

Ingeborg Holten Hjemdal

Leder

Azra Hadzic

Azra Hadzic

Nestleder

Filippa Myhrberg

Filippa Myhrberg

Økonomiansvarlig

Camilla Nylander

Camilla Nylander

Prosjektansvarlig

Angelica Govind Reiten

Angelica Govind Reiten

Markedsansvarlig

Marthe Grønnslett

Marthe Grønnslett

IT- og medieansvarlig

Nyheter

Arrangementer

NEF Ung Facebook

Nef Ung Instagram

NEF Ung Linkedin

Partnere

Attentus Eiendomsmegling

DNB Eiendom

Foss & Co

Sem & Johnsen

Krogsveen

Proaktiv

Utleiemegleren

Nordvik

Aktiv

Notar

Eie Eiendomsmegling

Eiendomsmegler 1 BV

Eiendom Norge

Ledige stillinger

Ønsker ditt foretak å dele stillingsannonser her? Kontakt Ida Schjølberg på marked@nefung.no eller 476 04 831 for mer info.

Medlemmer

For å ivareta nettverket på en bærekraftig måte er det restriksjoner knyttet til hvem som kan bli medlem i NEF Ung.

Dette forutsetter at samtlige medlemmer oppfyller følgende krav:

1. Alder:

Det enkelte medlem må være 30 år eller yngre.

2. Tilhørighet:

Vedkommende må ha fullført bachelorutdanning innen eiendomsmegling eller inneha en master i rettsvitenskap.

  • Årlig kontingent: 200 kroner.

NB! Ved søknad om medlemskap samtykkes det til vedtektenes §§ 4,5,6,7, samt at kontaktinformasjon blir delt med NEF.
Tusen takk! Du blir snart kontaktet angående din innmelding!
Oisann! Her var det noe som gikk galt under innmeldingen!
NEF Ung logo